Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 60 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LX

Deus repulisti.

Dafydd pan oedd yn frenin ar Juda, yn dangos drwy arwyddion mai Duw a’i dewisasai, ac yn dangos hynny i’r bobl: dymuno ar Dduw orphen yr hyn a ddechreuasei.

1. O Dduw, dydi a’n gwrthodaist,ar wasgar gyraist ymaith,O sorraist wrthym yn ddi gel,tro attom, dychwel eilwaith.

2. Dychrynaist di y ddaiar gron,a holltaist hon yn ddrylliau,Cans o’th lid ti siglo y mae,iachâ, a chae ei briwiau.

3. Dangosaist i’th elynion dio bwys caledi ormod:A’r ddiod a roist yn eu min,oedd megis gwin madrondod.

4. Rhoddaist faner, er hyn i gyd,i bawb o’r byd a’th ofnant,I faneru drwy dy air gwir,dros lu y tir lle y trigant:

5. Fel y gwareder drwy lân hwyl,bob rhai o’th anwyl ddynion.O achub hwynt â’th law ddeau,a gwrando finnau’n ffyddlon.

6. Yn ei sancteiddrwydd dwedodd Duw,llawen yw fy nghyfamod,Mi a rannaf Sichem rhyd y glyn,mesuraf ddyffryn Succod.

7. Myfi biau y ddwy dref tad,sef Eilead, a Manasse,Ephraim hefyd yw nerth fy mhen,a Juda wen f’anneddle.

8. Ym Moab ymolchi a wnaf,dros Edom taflaf f’esgid:A chwardded Palestina gaeth,a’i chwerthin aeth yn rhybrid.

9. Duw, pwy a’m dwy i’r ddinas gref?pwy a’m dwg i dref Edom?

10. Er yt ein gwrthod, pwy ond ti,o Dduw a’mleddi drosom?Ynot yn unig mae’n coel ni,perhon i ti a’n gwrthod,Er nad aethost o flaen ein llu,bydd ar ein tu mewn trallod.

11. O unig Dduw, bydd di’ ni’n borth,ofer yw cymorth undyn.

12. Yn Nuw y gwnawn wroliaeth fawrfo sathra’i lawr y gelyn.