Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 3 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM III

Domine Quid?

Achwyn Dafydd wrth Dduw rhag Absalon ei fab, a’i blaid: a chysuri’r eglwys.

1. O Arglwydd, amled ydyw’r gwyr,y sydd drallodwyr imi:A llawer iawn i’m herbyn sydd,o ddydd i ddydd yn codi.

2. Dwedai lawer o’r gwrthgyrch blaidyn drwm am f’enaid eisoes:Nid oes iddo yn ei Dduw Ior,chwaith mawr ystor o’r einiois.

3. Tithau O Arglwydd ymhob man,ydwyd yn darian ymy:Fy ngogoniant wyt: tu a’r nen,y codi ’ymhen i fyny,

4. Ar Dduw yr Arglwydd a’m holl lais,y gelwais yn dosturaidd.Ac ef a’m clybu i ar frys,o’i uchel freinllys sanctaidd.

5. Mi orweddais, ac a gysgais,ac mi a godais gwedi:Canys yr Arglwydd oedd i’m dal,i’m cynnal, ac i’m codi.

6. Nid ofnaf fi, o’r achos hwn,’mo fyrddiwn sydd yn barod:O bobloedd, o’m amgylch yn dyn,i’m herbyn wedi dyfod.

7. Cyfod ti Arglwydd, achub fi,drwy gosbi fy ngelynion:Trewaist yr eu torraist eu daint,er maint yr annuwiolion.

8. I’r Arglwydd byth (o achos hyn)y perthyn iechydwriaeth:Ac ar ei bobl y disgyn gwlithei fendith yn dra helaeth.