Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 108 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CVIII

Paratum cor meum.

Dafydd yn clodfoi yr Arglwydd: gan ymsiccrhau yn ei addewidion ef, yr hwn yn y diwedd a deifl y gelynion i’r llawr, pe rhon i ni ac ofni ddarfod iddo yn esceuluso dros amser.

1. Parod yw fy nghalon (o Dduw)o parod yw fy nghalon,Canaf yt a datcanaf wawd,o fawl fy nhafawd ffyddlon.

2. Deffro dafod, a deffro dant,a chân ogoniant beunydd:Y nabl ar delyn yn gytun,deffrof fy hun ar laf-ddydd.

3. Mawl ytty f’Arglwydd, pan deffrof,a rof ymmysc y bobloedd:A chlodfori dy enw a wnaf,lle amlaf y cenhedloedd.

4. Cans cyrhaeddyd y mae dy râs,hyd yn nheyrnas nefoedd.A’th wirionedd oi hyd at lenyr wybren a’i therfynoedd.

5. Ymddercha Dduw y nef uwchlaw,oddiyno daw d’arwyddion.A bydded dy ogoniant ary ddayar a’i thrigolion.

6. Fal y gwareder drwy hon hwyl,bob rhai o’th anwyl ddynion.O achub hwynt â’th law ddehau,a gwrando finnau’n ffyddlon.

7. Yn ei sancteiddrwydd dwedodd Duwllawen yw fy nghyfamod,Mi a rannaf Sichem rhyd y glyn,mesuraf ddyffryn Succod.

8. Myfi piau y ddwy dretâd,sef Gilead a Manasse.Ac Ephraim yw nerth fy mhen,a Juda wen fy neddf-le.

9. Ym Moab ymolchi a wnaf,dros Edom taflaf f’esgidA chwardded Palestina gaeth,a chwerthin aeth yn rhybrid.

10. Duw pwy a’m dwg i’r ddinas gref?pwy a’m dwg i dref Edom?

11. Er yt ein gwrthod, pwy ond ti,o Dduw, a ’mleddi drosom?

12. O unig Dduw, bydd i’n yn borth,mae’n ofer cymorth undyn.

13. Yn Nuw y gwnawn wrolaeth fawr,fe sathr i lawr ein gelyn.