Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 27 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXVII

Dominus illuminatio.

Ffydd Dafydd tuag at Dduw, tra orfu arno fod allan o’r orsedd: a’i gysur i bawb yn eu blinder.

1. Yr Arglwydd yw fy ngolau’ gyd,a’m iechyd: rhag pwy’r ofnaf?Yr Arglwydd yw nerth fo’es: am hyn,rhag pwy doe ddychryn arnaf?

2. Pan ddaeth rhai anfad, sef fy nghas,o’m cwmpas er fy llyngcu,Llithrasant a chwympasant hwy,ni ddaethant mwy i fynu.

3. Ni ddoe ofn ar fy nghalon gu,pe cyrchai llu i’m herbyn,Neu pe codai gâd y modd hwn,mi ni wanffyddiwn ronyn.

4. Un arch a erchais ar Dduw nâf,a hynny a archaf etto:Cael dyfod i dy’r Arglwydd glân,a bod a’m trigfan ynddo.I gael ymweled a’i Deml deg,a hyfryd osteg ynthiHoll ddyddiau f’einioes: sef wyf gaetho fawr hiraeth amdani.

5. Cans y dydd drwg fo’m cudd efeiw Babell neu ddirgelfa:Iw breswylfod, fel mewn craig gref,caf gantho ef orphwysfa.

6. Bellach fo’m codir uwch fy nghâs,sydd mewn galanas ymy:Aberthaf, caraf, mola’r Ionyn ffyddlon byth am hynny.

7. Gwrando arnaf fy Arglwydd byw,bryssia a chlyw fy oernad:Trugarhâ wrthif, gwyl fy nghlwyf,y pryd y galwyf arnad.

8. Fel hyn mae ’nghalon o’m mewn iyn holi ac yn atteb,Ceisiwch fy wyneb ar bob tro:fy Nuw rwy’n ceisio d’wyneb.

9. Na chudd d’wyneb, na lys dy wâs,fy mhorth a’m urddas fuost:Duw fy iechyd na wrthod fi,o paid a sorri’n rhydost.

10. O gwrthyd fi fy nhâd a’m mama’m dinam gyfneseifiaid:Gweddia’r Arglwydd, ef er hyno’i râs a derbyn f’enaid.

11. Duw dysg i mi dy ffordd yn rhwydd,oherwydd fy ngelynion,Ac arwain fi o’th nawddol râdyn wastad ar yr union.

12. Ac na ddyro fi, er dy râs,wrth fodd yr atcas elyn,Cans ceisiodd fy’nghaseion maudystion gau yn fy erbyn.

13. Oni bai gredu honof fi,bum wrth fron torri ’nghalon,Y cawn i weld da Duw’n rhâdo fewn gwlâd y rhai bywion.

14. Disgwyl di ar yr Arglwydd da,ymwrola dy galon:Ef a rydd nerth i’th galon di,os iddo credi’n ffyddlon.