Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 66 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXVI

Iubilate Deo.

Y mae’n annog pawb i foli Duw yn ei weithredoedd, ac yn dangos ei allu ef a’i drugaredd i Israel, ac yn dysgu i bawb ei ofni a’i foli ef.

1. Yn Nuw ymlawenhewch i gyd,yr hollfyd, a datcenwch

2. Ogoniant ei enw hyd y nef,a’i foliant gref a draethwch.

3. Wrth Dduw dwedwch fo bair dy lawi’th elyn oerfraw anfad,Rhag amled yw nerth y llaw honâ dy gaseion danad.

4. Felly’r holl fyd i gyd a’i rhi’i ti a ymostyngant,Canant yt’ fawl, ac ânt hyd lawr,i’th enw mawr y canant.

5. O dowch, edrychwch ofnus ywgweithredoedd ein Duw cyfion,Ofn ei weithredoedd a rydd ddysgymysg holl feibion dynion.

6. Fo droes y mor coch yn dir sych,ai wyr yn droed-sych drwyddo:A thrwy yr afon: llawen fu,ei bod heb wlychu yno.

7. Ef byth bydd lywydd cadarn gwych,a’i olwg edrych beunyddAr y cenhedloedd drwy’r holl fyd,ni chyfyd rhai anufydd.

8. O bobloedd molwch Dduw ar gais,a moeswch lais ei foliant:

9. Hwn sy’n dal bywyd yn y gwaeda ddeil ein traed na lithrant.

10. O Dduw, profaist a choethaist niun wedd a choethi arian.

11. Yn gaeth y dygaist ni i’th rwyd,ein cyrph a wasgwyd weithian.

12. Aethom drwy ddwfr a thân yn gaeth,bu rai’n marchogaeth arnom:O peraist hyn: ni bu chwaith hir,i ddiwall dir y daethom.

13. Ac offrwm poeth i’th dy yr âftalaf fy addunedau,

14. Y rhai mewn cyfwng, rhac mwy trais,addewais â’m gwefusau,

15. Poeth ebyrth breision yt a rof,aroglaeth cof cyfammod,Ychen, hyrdd, offrymmu a wnaf,ac etto rhoddaf fychod,

16. O dowch yn nes a gwrandewch chwisy’n ofni Duw tragfythoes,Mi a fynegaf i chwi’n ffraethpa les a wnaeth i’m heinioes.

17. Llefais i arno â’m genau,a’r tafod mau a’i molawdd.

18. Pe troeswn fy nghalon at fai,Duw a’m gwrandawsai’n anawdd.

19. Diau Duw a’m clybu yn hawdd,gwrandawawdd ar fy ngweddi, 20 Bendigaid yw: fo a’m clywawdd,ni throes mo’i nawdd oddiwrthi.