Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 91 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XCI

Qui habitat.

Dyma sicrhâd o ddedwyddwch y dyn a fo yn rhoi ei hyder ar Dduw rhag pob profedigaeth. Addewid Duw i’r rhai a’i hofnant ac a’i carant ef, o ddiogelrwydd a gogoniant tragwyddol.

1. Y sawl a drigo, doed yn nes,yn lloches y Goruchaf,Ef a ymerys i gael bodynghysgod hwn sydd bennaf.

2. Fy holl ymddiffyn wyd a’m llwydd,wrth fy Arglwydd y dwedaf:A’m holl ymddiried tra fwy fywsydd yn fy Nuw Goruchaf.

3. Cans ef a weryd yr oes dau,oddiwrth faglau yr heliwr:A hefyd oddiwrth bla, a haint,echrysaint, ac anghyflwr.

4. Ei esgyll drosod ef a rydd,dan ei adenydd byddiYn ddiogel: a’i wiredd gredfydd gylch a bwccled itti.

5. Ni ddychryni er twrf y nos,na’r dydd o achos hedsaeth.

6. Er haint, neu blâ mewn tywyll fydd,neu hanner dydd marwolaeth.

7. Wrth dy ystlys y cwympa mil,a dengmil o’th law ddeau:Ac ni ddaw drwg yn dy gyfyl,a thi a’i gwyl yn ddiau.

8. A’th lygaid y gweli di dâli’r enwir gwammal anian.

9. Sef fy holl obaith wyd (o Dduw)ac uchel yw dy drigfan.

10. Ni ddigwydd niwed yt’, ond da,na phla, na dim’ echrydon,I’th Eglwys a’th gynlleidfa nawdd,

11. cans archawdd iw Angylion.I’th ffyrdd dy gadw, a’th gynllwyn,a’th ddwyn â’i dwylaw hardd-deg,

12. Rhag digwydd yt ddrwg (hyd yn oed)taro dy droed wrth garreg.

13. Dy sangfa fydd ar y llew dig,a’r asp wenwynig sethri:Ar greulon genau’r llew o’r graig,ac ar y ddraig y sengi.

14. Mi a’i gwaredaf ef rhag brâd,am roi ei gariad arnaf:Am adnabod fy enw mau,yn ddiau y derchafaf.

15. Geilw arnaf, mi’ ai gwrandawaf,mewn ing y byddaf barod,Gwaredaf hefyd rhag ei gâs,a chaiff drwy urddas fowrglod.

16. Fo gaiff fyw yn ddigon o hyd,caiff yn y byd hir ddyddiau.Dangosaf iddo radlawn faeth,a’m iechydwriaeth innau.