Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 25 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXV

Ad te Domine.

Dafydd yn ei drallod yn cydnabod ei fai, a’i fod yn haeddu cospedigaeth: a thrwy amryw fyfyrdod ysprydol, yn cael edifeirwch, a gobaith; ac yn rhoi diolch.

1. F’Arglwydd derchefais f’enaid ihyd attad ti yn union.

2. Fy Nuw, fy ngobaith, gwarth ni châ,na lawenhâ ’ngelynion:

3. Sawl a obeithiant ynot ti,y rhei’ni ni wradwyddir,Gwarth i’r rhai a wnel am i hamryw dwyll neu gam yn ddihir.

4. Arglwydd dangos ym’ dy ffordd di,a phâr i mi ei deall:Dysg ac arwain fi yr un weddyn dy wirionedd diball.

5. Cans tydi ydwyd Dduw fy maeth,a’m iechydwriaeth unig.Dy ddisgwyl yr wyf rhyd y dydd,a hynny fydd i’m diddig.

6. O cofia dy nawdd a’th serch di,o’th fawr dosturi Arglwydd,Cofia fod ynot ti erioed,lawn ddioed drugarogrwydd.

7. Na chofia yr enwiredd mau,na llwybrau fy ieuenctyd:Ond Arglwydd, cofia fy nghur ier dy ddaioni hyfryd.

8. Yr Arglwydd sydd union a da,a’i ffrwyth ym noddfa ydynt:Fe arwain, (fel y mae yn rhaid)y pechaduriaid ynthynt.

9. Fe ddysg ei lwybrau mewn barn iawn,i’r rhai ufyddiawn yssig,Hyddysg yw ei ffyrdd i bob rhaia fyddai ostyngedig.

10. I’r sawl a gatwo ddeddfau’r Ion,a’i union dystiolaethau,Gwirionedd, a thrugaredd fyddei lywydd yn ei lwybrau.

11. Er mwyn dy enw (o Arglwydd mau)Duw maddau fy enwiredd,Cans fy nrhoseddiad i mawr yw,Mwy ydyw dy drugaredd.

12. Mae, pa ryw wr yn ein mysg nisydd yn pur ofni’r Arglwydd?Fe ddengys y ffordd iddaw fo,hon a ddewiso’n ebrwydd.

13. O hyn y caiff fy enaid cule i letteu’n esmwyth:A’r holl ddaear hon a’i gwellâd,a gânt ei hâd a’i dylwyth.

14. Ei holl ddirgelwch a ddysg fo,i’r sawl a ofno’r Arglwydd:Ac oi’ holl gyfanneddau glân,efe a’i gwna’n gyfarwydd.

15. Tueddu’r wyf fy Arglwydd mâd,yn wastad â’m golygon:Cans ef yn unic, (yn ddi oed)rhydd fy nau droed yn rhyddion.

16. Tro attaf, dod y’m nawdd diddig,cans unic wyf, a rhydlawd.

17. Gofidiau ’nghalon ynt ar led,Duw gwared fi o’m nychdawd.

18. Duw, gwel fy mlinder, a’m poen fawr,a madde’n awr fy mhechod:

19. Gwel fy ngelynion a amlhânt,ac a’m casânt yn ormod.

20. Cadw f’enaid, ac achub fi,na wnelo’r rheini ’m wradwydd:Rhois fy mhwys arnat ti fy Nâf,a rhodiaf mewn perffeithrwydd.

21. Cadwed fi fy uniondeb maith,cans rhois fy ngobaith ynod.

22. Duw, cadw di holl Israel,gwared, a gwel ei drallod.