Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 16 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XVI

Conserua me.

Mae Dafydd yn enw’r eglwys yn ymroi i Dduw, yn coffau ei ddaioni, ac yn cydnabod fod ein holl ddedwyddwch ni yntho ef, drwy Ghrist, a’i gyfodiad.

1. Cadw fi Duw, cans rhois fy mhwysa’m coel yn dradwys arnad:

2. Fy Arglwydd wyd: mae dan fy mron,y gyffes hon yn wastad:Nad lles yt yw na’m da, na’m rhin:

3. ond i drin sanct daiarol,Llesu’r rhai’n fy ’wyllys yw,y rhai sy’n byw’n rhinweddol.

4. I’r rhai a redant at Dduw gau,y daw gofidiau amlder:Eu diod offrwm o waed, nioffrymaf fi un amser.

5. Ni henwaf chwaith, yr Arglwydd ywfy modd i fyw, a’m phiol:A thydi Ior sy’n rhoi ’mi ran,a chyfran yn ddigonol.

6. A thrwy Dduw syrthiodd i mi rano fewn y fan hyfrydaf:Digwyddodd ymy, er fy maeth,yr etifeddiaeth lanaf.

7. Bendithiaf finnau Dduw fy Ior,hwn a roes gyngor ymmy,F’arennau hefyd ddydd a nos,sydd ym yn dangos hynny.

8. Rhois fy Ner (bob awr) gar fy mron,o’r achos hon ni lithraf,Cans mae ef ar fy nehau law,yma na thraw ni syflaf.

9. O herwydd hyn, llawen a llonyw fy nghalon: ac eilwaithHyfryd yw fy mharch a di ddig,a’m cnawd a drig mewn gobaith.

10. Cans yn uffern ni edi dimo’m henaid i, i aros:Na'th anwyl sanct (drwy naws y bedd)i weled llygredd ceuffos.

11. Dangosi ym lwybr i fyw’n iawn,dy fron yw’r llawn llawenydd,Cans yn dy nerth, nid yn y llwch,mae digrifwch tragywydd.