Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 68 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXVIII

Exurgas Deus.

Dafydd yn dangos trugareddau Duw iw bobl, a bod Eglwys Duw yn rhagori ar bob peth bydol.

1. Ymgyfoded un Duw ein Ner,gwasgarer ei elynion:Un drygddyn honynt nac arhoed,o’i flaen foed ei gaseion.

2. Os chwalu mwg mewn gwynt sy hawdd,os tawdd cwyr wrth eiriasdan,Fel hynny o flaen Duw (yn wir)yr enwir a ddiflannan.

3. Ond llawenycher ger bron Duwy cyfion, iw orfoledd:A'i hyfrydwch hwyntwy a fyddyn llawenydd cyfannedd.

4. Cenwch, a molwch enw Duw,sef hwn yw uwch y nefoeddYn marchogaeth, megis ar farch,iw enw rhowch barch byth bythoedd.

5. A gorfoleddwch gar ei fron,Duw tirion, tâd ymddifaid.Ac i’r gweddwon mae’n farnwr dayn ei bryswylfa gannaid.

6. Duw a wna rai mewn ty’n gytun,ei hun mae’n gollwng gefyn,Ac yn rhoi trigfan mewn tir crâs,i ddynion atcas cyndyn.

7. Pan aethost (Dduw) o flaen dy lu,dy daith a fu drwy ddrysni.

8. Y ddaiar crynodd a flaen Duw,a’r nef rhoes amryw ddefni.Ac felly Sinai o flaen Duw,sef (unduw Israel howddgar)

9. Ar d’etifeddiaeth hidlaist law,i ddiflinaw y ddaiar.

10. Gwrteithiast hon, dy bobloedd disydd ynthi yn preswylio:Oth râd darperaist Dduw i’r tlawd,i gael digondawd yno.

11. Yr Arglwydd Dduw a roddai’r gair,mawr mintai’r cantoressau:

12. Cilient gedyrn: gweiniaid arhont,yr ysbail rhont yn rhannau.

13. Pes ymdroech mewn parddu a llwch,chwi a fyddwch fel y glommen:A’i phlu yn aur ac arian teg,yn hedeg is yr wybren.

14. Hon, pan wasgarodd Duw yn chwyrnbob cedyrn o’i gaseion,Oedd mor ddisgleirwych, ac mor wenn,ac eira’ar ben bryn Salmon.

15. Mynydd Duw (sef Sion) y syddfel Basan fynydd tirion:Mynydd Basan uchel ei gribcyffelib yw i Sion.

16. Chwychwi fynyddoedd cribog pamy bwriwch lam mewn cyffro?Duw ar Seion ei serch a roes,lle myn ef eisoes drigo.

17. Rhif ugain mil o filoedd ywangylion Duw mewn cerbyd:Ynghyssegr Sinai y bu ei wlith,bydd Duw iw plith hwy hefyd.

18. I’r uchelder y derchefaist,a chaethgludaist gaethiwed,Cymraist, dodaist ddoniau, Duw Ion,i ddynion oedd ddiniwed.

19. Bendigaid fyth fo’r Arglwydd mauam ddoniau ei ddaioni.A’i iechydwriaeth i ni’n llwytho berffrwyth ei haelioni.

20. Efe ei hun yw’n Duw ni i gyd,sef Duw ein iechyd helaeth,Drwy’r Arglwydd Dduw cawn yn ddi swrthddiangc oddiwrth farwolaeth.

21. Duw yn ddiammau a dyrr ben,a thalcen ei elynion:A choppa walltog rhai a foyn rhodio mewn drwg creulon.

22. Dygaf fy mhobloedd (meddai ef)hyd adref fel o Basan:A dygaf hwynt iw hol drachefn,fel o’r mor donlefn allan.

23. Fel y gwlychech ditheu dy draedyn llif gwaed dy ddigassau,Ac y llyfo dy gwn heb gely gwaed a ddel o’i briwiau.

24. Gwelodd pawb (o Dduw) dy ystâd,yn dy fynediad sanctaidd,Mynediad fy Nuw frenin fry,fel hyn iw dy casegraidd.

25. Y cantorion, aent hwy o’r blaen,cerddorion aen ol ynol,Yna’r gweryfon, beraidd gân,ar tympan yn y canol.

26. Clodforwch Dduw hynny sydd ddaym mhob cyn’lleidfa ddiwael:A chlodforwch yr Arglwydd Ion,chwi sydd o ffynnon Israel.

27. Doed Benjamin y llywydd bach,doed bellach dugiaid Juda,Doed Nephtali, a Zabulon,a’i tywysogion yna.

28. Dy Dduw a drefnodd i ti nerth,a’i law sydd brydferth geidwad,Duw cadarnhâ etto yn faitharnom ni waith dy gariad.

29. Er mwyn Caersalem adail deg,rhydd cedyrn anrheg yty.

30. Difetha dyrfa y gwaywffyn,a’r rhai a fyn ryfely.Dewr fel teirw, nwyfus fel lloe,y rhei’ni a roe yr arian:Delont i’r iawn: tyn nerth a nwy’a gostwng hwy yn fuan.

31. Y pendefigion o’r Aipht drawa ddaw, ac Ethiopia:At Dduw yn brysur i roi rhodd,ac aberth gwirfodd yna.

32. Holl dyrnasoedd y ddaiar lawr,i Dduw mawr cenwch foliant,Cenwch, cenwch ei glod yn rhwydd,sef Arglwydd y gogoniant.

33. Hwn a farchogodd y nef fry,a hynny o’r dechreuad:Wele, daw nerthol sain ei lefo eitha’r nef i wastad.

34. Rhoddwch gadernid i Dduw ner,sef uchder ei ragoriaeth,Y sydd ar Israel, a’i nerthuwch wybrau prydferth gywaeth.

35. Duw, o’th gysegr i’th ofnir di,Duw Israel dodi nerthoedd:A chadernid mawr wyd i’th blaid,bendigaid fych oes oesoedd.