Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 69 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXIX

Saluum me fac.

Serch Dafydd, a’i flinderau: creulondeb ei elynion, ei gysur, a’i glod i Dduw: y mae efe hefyd yn annog pob creadur i foli Duw, ac yn prophwydo am dyrnas Christ: ac yn y psalm hon y mae Dafydd yn arwydd o Grist.

1. Achub fi Dduw (y gwr a’m gwnaeth)tros f’enaid daeth llif-ddyfr-loes,

2. Yr wyf mewn dyfnder tom ynglyn,heb le i ’mddiffyn f’einioes.O’r dyfnder daethym fal ar fawdd,a’r ffrwd a lifawdd uchod:

3. Sychodd fy ngheg, blinodd fy llais,â’m llygaid pellais ganfod.

4. A hyn wrth ddisgwyl Duw a’i câs,wele fy nghâs yn amlachNâ’r gwalld ar ben fy nghoppa fry,a’r trowsion sy’n gadarnach.Y rhai celwyddog, taerion ynt,rhois iddynt beth ni chefais.

5. Adwaenost (Dduw) f’ynfydrwydd mau,a’m beiau fi ni chuddiais.

6. O’m plegid i dim gwarth ni chânty rhai a goeliant arnad,Na âd (Dduw’r lluoedd) fefl na thraisi’r rhai a ymgais attad.

7. (Duw Israel) sef er dy fwyn,yr wyf yn dwyn gwarthrudd-deb:A thrwy gywilydd ymarhois,mewn chwys y tois fy wyneb.

8. I bobl dieithr myfi, (gwn pa’m)i blant fy mam fel estron.

9. A’m fod fy serch a’m sel i’th dyi’m hysu hyd fy nghalon.Cans cabl y rhai a’th gablant diar f’ucha i mae’n disgyn.

10. Fy nagrau cystudd, a’m hun-pryd,ynt warth i gyd i’m herbyn.

11. A phan wisgwn i liain sach,bum ddiystyrach lawer,

12. Bum chwedyl drws i gryf a thlawd,i’r meddw yn wawd iw harfer.

13. Ond f’Arglwydd Dduw, gwnaf attad tify ngweddi yn amserol.O gwrando fi i’th wirfawr hedd,ac i’th wirionedd grasol.

14. Duw, gwared fi, gwna fi’n rhyddo’r dom y sydd i’m suddo,Sef caseion, dyfroedd dyfnion,a mi nid ofnaf gyffro.

15. Na lifed dwfr drosof yn ffrwd,na’m llynced amrwd ddyfnder,Na chaued pydew arnaf chwaith,mo’i safn diffaith ysceler.

16. Gwrando fi bellach Arglwydd Dduw,cans da yw dy drugaredd,Yn amlder dy dosturi mawredrych i lawr rhag trowsedd.

17. O’m cyfyngder oddiwrth dy wâsna chudd mo râs dy wyneb,Rwyf yn gweddio yn fy ngloes,Duw bryssia moes y’m atteb.

18. Neshâ at f’enaid Arglwydd mau,er fy ryddhau a’m gwared,Moes ymddiffyn rhag cael o hongan fy ngelynion niwed,

19. Duw di a weli o bob parthfy ngwardwydd, gwarth, a’m cwilyddO herwydd rhodio gar dy fronmae fy ngelynion beunydd.

20. Mewn gorthrwn ofid yr wyf fia gwarth yn torri’ nghalon:Disgwyl cymhorthwyr, ni ddoe neb,ni chawn gysurdeb tirion.

21. Bustl a roesan yn fwyd i mi,finegr i dorri syched.

22. Eu bwrdd boed iddynt fagl aflwydd,a’i llwydd yn dramgwydd bydded.

23. Ar eu llygaid dallineb doed,iw llwynau boed crynfeydd.

24. Tywallt arnynt dy ddig a’th lid,doed iddynt ofid beunyd.

25. Boed eu palasau’n wâg heb wedd,ac anghyfannedd iddyn,Na allo neb na dydd na nosmo’r aros yn eu tyddyn.

26. Cans yr hwn a darawsyd timae’ rhei’ni yn ei erlyd:A’r doluriau y sydd o’th friwy maent iw hedliw hefyd.

27. Dod gamwedd ar eu camwedd hwy,na ddont mwy i’th gyfiownder

28. Ymaith o lyfr y bywyd llawn,o fysg y cyfiawn tynner.

29. Finnau pan fwyf odidus wan,a phan fwyf druan hefyd,Dy iechydwriaeth di (o Dduw)eilchwyl i fyw a’m cyfyd.

30. Moliannaf d’enw Dduw ar gân,fal dyma f’amcan innau.

31. A hyn fydd gwell gan Dduw deyrnnag ych â chyrn a charnau.

32. A phob truan, pan weler hyn,a ennyn o lawenydd:A’ch calon chwi sy’n ceisio Duwcyfyd i fyw o newydd.

33. Duw gwrendy dlawd,ni ddirmyg lef oi gaethwas ef sy fethiant.

34. Nef, a daiar, a mor, a hyna ymlysg ynthyn, moliant.

35. Cans Duw a gedw Sion deg,a threfna’n chwaneg Juda:Adeilada ddinesydd hon,i ddynion yn breswylfa.

36. Fe ei weision ef a’i hil,a’i heppil, a’i meddiannant:A’r rhai a hoffa ei enw fo,yn honno a breswyliant.