Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 109 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CIX

Deus laudem.

Dafydd, wedi ei gyhuddo ef ar gam gan weinieithwyr Saul, yn gweddio ar Dduw am help i ddinistrio ei elynion.

1. O Dduw fy moliant i na thau,

2. cans genau’r annuwiolion:A’i tafod twyllgar, a’i safn rhwth,arnaf sy’n bygwth digon.

3. Daethant i’m cylch â geiriau câs,rhoent ddiflas sen anynad.

4. Fal hyn i’m talent ddrwg dros dda,

5. a chas a gaf am gariad.Ac fel yr oeddynt hwy fal hyn,i’m herbyn wedi codi,Fy wyneb attad ti a drois,ac arnat rhois fy ngweddi.

6. Bid Sathan ar ei ddehau law,i’r swydd y daw yn barod,

7. A phan roer barn, yn euog boed,a’i weddi troed yn bechod.

8. Bo ei oes yn fer, ac yn ddilwydd,a’i swydd arall iw chymryd.

9. Poed yn ymddifaid y bo ei blant,a’i weddw yn fethiant hefyd.

10. A boed ei blant yn crwydro byd,i gymryd mân gerdodau:A cheisiant hyn rhyd dyrys dir,lle bytho hir eu prydiau.

11. Yn rhwyd y ceisiad ei dda syrth,ei lafur pyrth ddieithriaid:

12. Na ddel iddo nawdd am ei fai,na chwaith i’w rai ymddifaid.

13. Doed distryw dial ar ei hil,a’i eppil a ddileer,

14. Am bechodau ei dâd a’i famy caiff ef lam ryw amser.

15. A bydded hyn i gyd gar bronyr Arglwydd gyfion farnwr,Yr hwn a’i torro, fel na bomwy gofio eu anghyflwr.

16. Erioed ni cheisiodd wneuthur hedd,na thrugaredd i ddyn gwan,Ond erlid tlawd ar isel radd,a cheisio lladd y truan.

17. Hoffodd ffelldith a hi a ddaeth,ac fel y gwnaeth did iddo,Casâodd fendith, ac ni chai,ond pell yr ai oddiwrtho.

18. Gwisgodd felldith fel dillad gwr,a daw fel dwr iw galon,Fel olew doed iw esgyrn fo,hyd oni chaffo ddigon.

19. A’r felldith bid iw gylch yn dyn,fel yn ddilledyn iddo:A'i gwisgo hi bid iddo’n dasg,fel gwregys gwasg am dano.

20. A hyn gan Dduw a gaf yn dâl,i’r gelyn gwamal enbyd:A ddweto neu a wnelo gam,neu niwed am fy mywyd.

21. Dithau Dduw er mwyn d’enw gwna,herwydd mai da d’ymwared:Gwna dy drugaredd a myfi,a bryssia di i’m gwared.

22. O herwydd tlawd a rheidus wyf,a dirfawr glwyf i’m calon,

23. Symudiad cyscod a fai’n ffo,hyn er na welo dynion.Mor ansefydlog yw fy’ stâd:a’r mudiad geiliog rhedyn

24. Fy nghnawd yn gul, fy ngliniau’n wana siglan o dra newyn,

25. Gwarth wyf i’m câs yn fy ngwael ddrych,a hwynt wrth edrych arnafA’m diystyrent dan droi tro,a than bensiglo attaf.

26. Cymorth di fi Arglwydd fy Nuw,cadw fi’n fyw â’th nodded:

27. Fel y gwyper mai gwaith dy law,yw’r lles a ddaw i’m gwared.

28. Melldithiant nac eiriechant hwy,dod fendith fwy i minnau,Bid gwarth i’m gwrthwynebwyr câs,gorfoledd i’th wâs dithau.

29. A gwarth a gwradwydd gwisger hwy,a fwyfwy y del attynt:A mantell laes o gwilydd mawr,gwisg di hyd lawr am danynt.

30. Ond fi, gan ddiolch i’m Ior mau,â’m genau mawl a ganaf:Ac a rof glod iw enw cu,lle bytho’r llu yn amlaf.

31. O herwydd ar ddeheulaw’r tlawdy saif ddydd brawd yn gefnog:A gadw ei enaid ef yn gu,rhag ei farnu yn euog.