Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 80 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXX

Qui regis Israel.

Gweddi at Dduw dros yr Eglwys, ar iddo barhau ei ddaioni a dechreuasei ef ynthi.

1. Clyw di fugail i Israel,sy’n arwain fel y defaidHil Jagof, a llewycha di,a’ steddi ar Gerubiaid.

2. Fel y gwelo Ephraim hyn,Beniamin a Manasses.Cyfod, cymorth a gwared ni,o’th fawr ddaioni cynnes.

3. Llewycha d’wyneb, dychwel ni,Duw, di a’n cedwi’n gyflym:

4. Duw y lluoedd, clyw ein gweddi,pa hyd y sorri wrthym?

5. Llewa’i bara, drwy wylo yn dost,a wnaethost di i’r eiddod:A rhoi iddynt ddagrau bob awr,drwy fesur mawr yn ddiod.

6. Duw i’n gelynion o bob parthrhoist ni yn warth i’n gwatwar:

7. Llewycha d’wyneb, dychwel ni,felly i’n cedwi’n gynnar.

8. Dugost o’r Aipht winwydden ir,rhoist iddi dir i dyfu:A’r holl genhedloedd o bob man,troist allan cyn ei phlannu.

9. Arloesaist y tir o’i blaen hi,a pheraist iddi wreiddio:

10. Llanwodd, cuddiodd bob bryn a llawrfel cedrwydd mawr yn brigo.

11. A’i hiraidd frig ystyn yr oeddhyd foroedd ac afonydd:

12. Pam y rhwygaist gae’r fâth ber lwyn,i bawb i ddwyn ei ffrwythydd?Pawb ai heibio yn tynnu ei grawn,pan oedd hi’n llawn ffrwyth arni:

13. A’r baedd o’r coed yn tirio’i llawr,a’r bwystfil mawr iw phori.

14. O Dduw y lluoedd, edrych, gwyl,a dychwel i ’mgledduY winllan hon a blennaist di,â’th law, a’i rhoddi ’dyfu.

15. Lle cadarnheist i ti dy hun,dy brif blanhigyn dedwydd:

16. Llygrwyd â’r cledd, a’r tân yn faith,a hyn o waith dy gerydd.

17. I gryfhau gwr dy ddehau law,boed drostaw dy fraich nerthol,Hwn a siccrheist i ti dy hun,sef dros fab dyn dewisol.

18. Tros hwn tra rhoddych di dy lawoddiwrthaw ni ddychwelwn:O Dduw, dadebra, bywha ni,ar d’enw di y galwn.

19. A dadymchwel nyni i fyw,o Arglwydd Dduw y lluoedd:Tywynna arnom d’wyneb-pryd,ni a gawn iechyd bythoedd.