Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 24 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXIV

Domini est terra.

Clod i’r tabernacl, a dangos fod eglwys Dduw yma yn gyffelyb i’r eglwys nefol, a phrophwydo am Ierusalem: cyneddfau y rhai a fydd cyfranogion o’r ddwy.

1. Yr Arglwydd piau’r ddaiar lawr,a’i llownder mawr sy’n eiddo:Yr Arglwydd biau yr holl fyd,a’r bobl i gyd sydd ynddo.

2. Cans fo roes ei sail hi a’i gweddyn rhyfedd uwch y moroedd:Ac a’i gosododd hi yn lânyn drigfan uwch llif-ddyfroedd.

3. Er hyn: pwy a ddringa yn hyi gyssegr fry yr Arglwydd?A phwy a saif, a theilwng wedd,yngorsedd ei sancteiddrwydd?

4. Dyn a llaw lân, a meddwl da,ac yn ddidraha ei enaid,Diorwag, ac ni roes un troer twyllo’i gyfneseifiaid.

5. Gan yr Arglwydd y caiff hwn wlithei raslawn fendith helaeth,A chyfiawnder i bob cyfrywgan Dduw yr iechydwriaeth.

6. Hon sy gan Dduw’n genhedlaeth gref,a’i ceisiant ef yn effro,A geisiant d’wyneb, dyma eu maeth,sef gwir genhedlaeth Iago.

7. Derchefwch chwi byrth eich pennau,a chwithau ddorau bythol,Cans brenin mawr daw i’ch mewn chwi,sef pen bri gogoneddol.

8. Pwy yw’r brenin hwn gogonedd?Arglwydd rhyfedd ei allu:Yr Arglwydd yw, cyfion ei farn,a chadarn i ryfelu.

9. Derchefwch chwi byrth ych pennau,ehengwch ddorau bythol:Cans brenin mawr daw i’ch mewn chwi,teyrn o fri gogonol.

10. Pwy meddwch ydyw’r brenin hwn,a gofiwn ei ogoniant?Ior y lluoedd yw, brenin hedd,a gogonedd, a ffyniant.