Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 18 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XVIII

Diligam te.

Dafydd yn diolch i Dduw, am ei orfoledd a’i frenhiniaeth, gan ddatgan gwrthiau Duw, yn rheoli hinon: y mae yn prophwydo am Grist.

1. O Ior fy ngrym caraf di’n fawrfy nghreiglawr, twr f’ymwared,

2. Fy Nâf, fy nerth, fy nawdd, fy Nuw,hwn yw fy holl ymddiried.

3. Pan alwyf ar fy Ior hynod,i’r hwn mae clod yn gyfion,Yna i’m cedwir yn ddiaurhag drygau fy nghaseion.

4. Gofidion angau o bob tuoeddynt yn cyrchu i’m herbyn,A llifodd afonydd y fallyn ddiball, er fy nychryn.

5. Pan ydoedd fwyaf ofn y bedd,a gwaedlyd ddiwedd arnaf,Ag arfau angau o bob tu,am câs yn nesu attaf.

6. Yna y gelwais ar fy Ner,ef o’r uchelder clywodd,A’m gwaedd a ddaeth hyd gar ei fron,a thirion y croesafodd.

7. Pan ddigiodd Duw, daeth daeargryn,a sail pob bryn a siglodd:A chyffro drwy’r wlad ar ei hyd,a’r hollfyd a gynhyrfodd.

8. O’i enau tan o’i ffroenau tarth,yn nynnu pobparth wybren:

9. A chan gymylu dan ei draed,du y gwnaed y ffurfafen.

10. Ac fal yr oedd ein Ior fel hyn,uwch Cherubyn yn hedeg:Ac uwch law adenydd y gwynt,Mewn nefol helynt hoywdeg.

11. Mewn dyfroedd a chymylau fry,mae’ i wely heb ei weled.

12. Ac yn eu gyrru’n genllysg mân,a marwor tân i wared.

13. Gyrrodd daranau, dyna’i lef,gyrrodd o’r nef gennadon.

14. Cenllysg, marwar tân, mellt yn gwau,fal dyna’i saethau poethion.

15. Distrywiwyd dy gas: felly gyntgan chwythiad gwynt o’th enau:Gwasgeraist di y moroedd mawr,gwelwyd y llawr yn olau.

16. Felly gwnaeth Duw a mi’r un moddanfonodd o’r uchelder,Ac a’m tynnodd, o’r lle yr oeddi’m hamgylch ddyfroedd lawer.

17. Fe a’m gwaredodd Duw fal hyn,o ddiwrth fy ngelyn cadarn:Yn rhydrwm imi am ei fod,rhof finnau glod hyd dyddfarn.

18. Safent o’m blaen ni chawn ffordd ryddtra fum yn nydd fy ngofid:Ond yr Arglwydd ef oedd i’m dal,a’m cynal yn fy ngwendid.

19. Fy naf ei hun a’m rhoes yn rhydd,fe fu waredydd ymy:Ac o dra serch i mi y gwnaeth:na bawn i gaeth ond hynny.

20. Yr Arglwydd am gobrwya’n ol,fy ngwastadol gyfiownder:Ac yn ol gwendid fy nwy law,tal i’m a ddaw mewn amser.

21. Cans ceisiais ffyrdd fy Arglwydd ner,ni wneuthym hyder ormod,Na dim sceler erbyn fy Nuw,gochelais gyfryw bechod.

22. Cans ei ddeddfau, maen ger fy mrona’i hollawl gyfion farnau:Ac ni rois heibio’r un or rhai’n,hwy ynt fynghoelfain innau.

23. Bum berffaith hefyd o’i flaen, acymgedwais rhag byw’n rhyddrwg:

24. A’r Arglwydd gobrwyodd fi’n llawnyr hyn fu’n iawn iw olwg.

25. I’r trugarog trugaredd rhoi,i’r perffaith troi berffeithrwydd:

26. A’r glan gwnei lendid, ac i’r tyn,y byddi gyndyn Arglwydd.

27. Cans mawr yw dy drugaredd di,gwaredi’r truan tawel:Ac a ostyngi gar dy fron,rai a golygon uchel.

28. Ti a oleui’ nghanwyll i,am hynny ti a garaf,Tydi a droi fy nos yn ddydd,a’m tywyll fydd goleuaf.

29. Oblegid ynot ti, fy Naf,y torraf trwy y fyddin:Ie yn fy Nuw y neidia’n llwyr,be tros y fagwyr feinin.

30. Ys perffaith ydyw ffordd Duw nef,a’i air ef fydd buredig:Ac i bob dyn yntho a gredMae’n fwccled bendigedig.

31. Cans pwy sydd Dduw? dwedwch yn rhwydd,pwy ond yr Arglwydd nefol?A phwy sydd graig onid ein Duw?sef, disigl yw’n dragwyddol.

32. Duw a’m gwregysodd i a nerth,a rhoes ym brydferth lwybrau.

33. Fo roes fy nrhaed ar hy-llwybr da,gorseddfa’r uchelfannau.

34. Efe sy’n dysgu rhyfel ym’gan roi grym i’m pawennau:Fel y torrir bwa o dduryn brysur rhwng fy mreichiau.

35. Daeth o’th ddaioni hyn i gyd,rhoist darian iechyd ymy:A’th law ddeau yr wyd im’ dwyn,o’th swynder yr wy’n tyfy.

36. Ehengaist ymy lwybrau teg,i redeg buan gamrau:Nid oes ynof un cymal gwan,ni weggian fy mynyglau.

37. Erlidiais i fy nghas yn llym,a daethym iw goddiwedd:Ac ni throis un cam i’m hol mwynes eu bod hwy’n gelanedd.

38. Gwnaethym arnynt archollion hyllfel sefyll nas gallasant:Ond trwy amarch iw cig, a’i gwaed,i lawr dan draed syrthiasant.

39. Gwregysaist fi a gwregys nerth,at wres ac angerth rhyfel:A’r rhai a ddaeth i’m herbyn i,a gwympaist di’n ddiogel.

40. Fal hyn y gwnaethost imi gauar warrau fy ngelynion:A’m holl gas a ddifethais i,rhois hwynt i weiddi digon.

41. Ac er gweiddi drwy gydol dyddni ddoe achubydd attynt,Er galw’r Arglwydd:ni ddoe neb a roddi atteb iddynt.

42. Maluriais hwy fel llwch mewn gwynt,fal dyna helynt efrydd:Ac mi a’i sethrais hwynt yn ffrom,fel pridd neu dom heolydd.

43. Gwaredaist fi o law fy nghas,rhoist bawb o’m cwmpas danaf:Doe rai ni welsent fi erioeda llaw, a throed, hyd attaf.

44. Addaw ufydd-dod, ond fo gaidgan blant estroniaid gelwydd:

45. A phlant estroniaid twyll a wnant,ond crynant iw stafellydd

46. Eithr byw yw yr Arglwydd ar fy mhlaid,fy nghraig fendigaid hefyd,Derchafer Duw: yntho ef trigfy nerth a’m unig Iechyd.

47. Fy Nuw tra fo a’i nerth i’m dal,rhoi dial hawdd y gallaf.A rholi pobloedd: cans efosydd yn eu twyso attaf.

48. Fy ngwaredydd, a’m derchafydd,o chyfyd rhai i’m herbyn,Wyt ti o Dduw: a’m dug ar gaisrhag drwg a thrais y gelyn.

49. Am hyn canmolaf di yn rhwyddo Arglwydd, Dduw y lluoedd:Canaf dy glod: o hyn fydd dysg,ymysg yr holl genhedloedd.

50. Duw sydd yn gwneuthyr (o’i fawr rad)fawrhad i frenin Dafydd,Ac iw eneiniog ei wellad,Ac iw had yn dragywydd.