Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 49 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XLIX

Audite bac omnes.

Yr Yspryd yn dangos nad y cyfoethoccaf y sydd ddedwyddaf, ond mai Duw sydd yn llywio pôb pêth.

1. Gwrandewch chwi y bobloedd i gyd,trigolion byd doellwch,

2. Gwerin, tlawd, bonheddig, a chryfcyfoethog hyf ystyriwch.

3. O’m genau daw doethair didwyll,â’m calon pwyll fyfyriaf,

4. A’m clust gwrandawaf ddameg ddwysâ’m llais cerdd fwys a ganaf.

5. Paham yr ofnaf ddrygau’r bydyn amser adfyd atcas?Pan fo anwiredd wedi cau,wrth fy sodlau o’m cwmpas.

6. Mae llawer rhai o wyr y byd,mewn golud a’mddiriedant:A thrwy siarad am werth, a rhiy rhei’ni y rhodresant.

7. Ond ni wareda neb mo’i frawd,ni thâl yn ddidlawd drosto,Ac mi chymer Duw y fâth dâl,nac iawn mor sâl amdano.

8. Sef pryniad enaid dyn drud sydd,a hyn byth gorfydd peidio,

9. Fel y gallo efe fyw byth,heb fynd i nyth yr amdo.

10. Gwelir mai’r bedd yw lletty’r doeth,y ffol ar annoeth unwedd:Marw yw’r naill, a marw yw’r llalli arall gâd ei annedd.

11. Meddwl am ei hadeilad byth,yn ddilyth y parhâant:Am hyn wrth eu henwau yn wirhenwau eu tir a alwant.

12. Ni phery dyn o gnawdol dras,mewn urddas er ei adail,Diau pob dyn, pan ddel ei ddydd,a derfydd fal anifail.

13. Dyma eu ffordd, ffordd ffioledd fydd,na welant ddydd yn passio.Er hyn eu hil a ddel iw’ holfydd yn eu canmol etto.

14. Angeu yw terfyn pob dyn byw,i hwn nid yw ond tamaid:Myned sydd raid o’r ty i’r bedd:yn rhwym un wedd a’r defaid.

15. Daw dydd i’r cyfion dranoeth teg,daw ym’ ychwaneg ystyn:Daw ym’ o’r bedd godiad i fyw,deheulaw Duw a’m derbyn.

16. Er codi o wr mewn parch neu dda,nac ofna di un gronyn:Ei olud ef, na’i barch, na’i dda,i’r bedd nid â iw ddylyn.

17. Hwn tra fu fyw yn rhodio llawr,gwnai’n fawr o hono’i hunan,Gwna honot ti dy hun yn fwy,a hwynt hwy a’th ganmolan.

18. At oes ei dadau hwn pan ddel,â i’r bedd dirgel efrydd.

19. Dyn mewn anrydedd heb ddeall(fal llwdn o wall) a dderfydd.