Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 62 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXII

Nonne Deo.

Dafydd yn dangos fod yn rhaid i bob cenedl ymddiried yn Nuw. Ac na thâl dim heb Dduw.

1. Fy unig Dduw ydyw fy mlhaid,mae f’enaid yn ei ddisgwyl,Ohonaw ef, a thrwy ei rymdaw iechyd ym’ o’m hanhwyl.

2. Duw yw fy nghraig, a’m unig nerth,ac ymadferth fy einioes.Ac am hyn drwy ymddiffyn hirmi ni’m ysgogir eisoes.

3. Ba hyd y mae’n eich bryd barhau,i fwrw eich maglau aflwydd,Lleddir chwi oll: gwthir yn llwyrfel magwyr ar ei gogwydd.

4. Ymgasglent, llunient gelwydd mawr,iw roi i lawr o’i fowredd:Ar eu tafodau rhoi benditha melldith dan ei dannedd.

5. Fy enaid dod (er hyn i gyd)ar Dduw dy fryd yn ddyfal,Ynto gobeithiaf fi er hyn,efo a’m tyn o’m gofal.

6. Sef craig ymddiffyn yw ef ym’,fy’ nhwr, a grym fy mywyd:Am hynny y credaf yn wirna’m mawr ysgogir ennyd.

7. Yn Nuw yn unig mae i gyd,fy iechyd, a’m gogoniant,Fy nghraig yw, a’m cadernid maith,a’m gobaith yn ddilyssiant.

8. Gobeithiwch yntho: gar ei frontywelltwch galon berffaith,Ac ymddiriedwch tra foch byw:a dwedwch, Duw yw’n gobaith.

9. Plant Adda, gwagedd ynt i gyd,plant gwyr sydd hud a gwegi,Gwagach na gwagedd yn eu fawl,mewn mantawl wrth eu codi.

10. Na rowch eich coel ar gam na thrais,rhaid yw i falais drwccio:Os cynnydda cyfoeth y bydna rowch mo’ch goglyd arno.

11. Duw a lefarodd hyn unwaith,mi a glywais ddwywaith hynny,Sef, mai Duw biau’r nerth i gyd,gostyngiad byd, neu fynnu.

12. O Arglwydd, ti hefyd a fedddrugaredd a daioni,I bawb dan gwmpas wybren faith,yn ol ei waith y teli.