Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 86 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí in Am na Trioblóide

1. Achainí Dháiví. 1 Claon do chluas, a Thiarna, agus éist liom,óir tá mé go dearóil dealbh.

1 Achainí Dháiví.

2. Déan m'anam a chosaint óir is dílis mé;fóir ar do ghiolla a bhfuil a dhóchas ionat.

3. Is tú mo Dhia; bíodh trua agat dom, a Thiarna,óir bím ag éamh ort gan stad ar feadh an lae.

4. Cuir áthas ar anam do sheirbhísigh,óir is chugat a thógaim m'anam, a Thiarna.

5. Óir is maith agus is ceansa thú, a Thiarna,lán de bhuanghrá dá mbíonn ag éamh ort.

6. Éist le m'urnaí, a Thiarna;tabhair aire do ghlór mo ghuí.

7. Is ortsa a ghlaoim lá mo bhuartha;de bhrí go n‑éisteann tú liom.

8. Níl do shamhail i measc na ndéithe, a Thiarna;ná níl neach ann a dhéanfadh do ghníomhartha.

9. Na ciníocha go léir a rinne tú,tiocfaidh siad do d'adhradh, a Thiarna;agus déanfaidh siad d'ainm a fhógairt.

10. Óir is éachtach tú agus is iontach iad do ghníomhartha;is tú amháin is Dia ann.

11. Múin do shlí dom, a Thiarna;i dtreo go siúlfainn i d'fhírinne;agus déan mo chroí a dhíriú,i dtreo gurab eagal liom d'ainm.

12. Tabharfaidh mé buíochas duit ó chroí, a Thiarna Dia;agus molfaidh mé d'ainm go brách.

13. Óir ba mhór é do thrócaire go deimhin orm;sciob tú m'anam leat ó dhuibheagán ifrinn.

14. D'éirigh lucht díomais i m'éadan, a Dhia,tá drong gan trua ar thoir m'anama,drong nach bhfuil aird acu ortsa.

15. A Thiarna Dia na trua agus na taise,ar deacair thú a spreagadh chun feirge,agus atá lán de ghrá agus d'fhírinne:

16. Féach orm agus bíodh trua agat dom.Tabhair neart do do ghiolla, a Thiarna,agus cúnamh do mhac do bhanóglaigh.

17. Tabhair dom comhartha do cheanago bhfeice mo naimhde é is go ndéantar a náiriú,toisc gur bhronn tú orm cabhair agus sólás, a Thiarna.