Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 85 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Athbhunú Chlann Iosrael

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm le clann Chorach.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le clann Chorach.

2. Bhí tú fabhrach le do thalamh, a Thiarna;d'athraigh tú chun feabhais cinniúint Iacóib.

3. Mhaith tú a gcoir do do phobalagus d'fholaigh tú a bpeacaí go léir.

4. Chuir tú cosc le d'fhearg ar fad;chuir tú suas de do chonfadh buile.

5. Cuir ar ais sinn, a Dhia ár Slanaitheoir;agus ná bí i bhfaltanas linn feasta.

6. An mbeidh tú i bhfeirg linn go brách,nach mbeidh deireadh go deo le do fhraoch?

7. Nach dtabharfaidh tú aiseag ár mbeatha dúinnchun go ndéanfaidh do phobal lúcháir ionat?

8. Taispeáin dúinn, a Thiarna, do thrócaire,agus tabhair dúinn cúnamh do shlánaithe.

9. Éistfidh mé leis an Tiarna Diaóir labhróidh sé ar son na síochána -síocháin dá mhuintir agus dá fhíréin;agus don dream a d'iompaigh chuige ó chroí.

10. Tá a shlánú i ngar do lucht a eaglaithe;chun go gcónódh a ghlóir inár dtír.

11. Casadh ar a chéile an buanghrá is an dílseacht;phóg an fhíréantacht agus an tsíocháin a chéile.

12. Eascróidh an dílseacht as an talamh;agus breathnóidh an fhíréantacht ó neamh.

13. Cuirfidh an Tiarna an séan orainn;agus tabharfaidh an talamh a thoradh uaidh.

14. Rachaidh an fhíréantacht roimhe amach;agus an slánú i slí a choiscéimeanna.