Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 143 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí in Am an Bhuairimh

1. Salm Dháiví. 1 Éist le m'urnaí, a Thiarna;éist le m'achainí as ucht do dhílse,freagair mé as ucht d'fhíréantachta.

1 Salm Dháiví.

2. Ná glaoigh ar do ghiolla chun breithiúnais;óir níl aon neach fíréanta i d'fhianaise.

3. Óir chuaigh an namhaid sa tóir orm;threascair sé m'anam go huir;thug sé orm fanacht sa dorchachtar nós daoine atá marbh le fada.

4. Dá bhrí sin tháinig meath ar mo mheanma;agus chalcaigh mo chroí istigh ionam.

5. Is cuimhin liom na laethanta fadó;déanaim machnamh ar d'oibreacha go léir.Bím ag smaoineamh ar shaothar do lámh

6. agus sínim mo sciatháin amach chugat;mar thalamh spalptha bíonn m'anam ag tnúth leat.

7. Éist liom gan mhoill, a Thiarna,óir tá mo mheanma á cloí.Ná cuir d'aghaidh i bhfolach orm,sula mbeinn cosúil leis an dream a ghabhann san uaigh.

8. Cuir do bhuanghrá in iúl dom ar maidin,óir is ionat a chuirim mo dhóchas.Tabhair dom eolas na slí atá le triall agam,óir is chugatsa a thógaim m'anam.

9. Fuascail mé ó m'eascairde, a Thiarna;óir chuir mé mé féin faoi do choimirce.

10. Múin dom do thoil a dhéanamh,óir is tú mo Dhia, a Thiarna.Go ndéana do dhea-spiorad mé a sheoladh,isteach sa talamh comhréidh.

11. Cosain mo bheo as ucht d'ainm, a Thiarna;i d'fhíréantacht saor m'anam ón anacair.

12. Déan mo naimhde a dhíothú as ucht do chineáltais;agus cuir ó mhaith a mbíonn ag déanamh cos ar bolg orm;óir is mé do sheirbhíseach, a Thiarna.