Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 103 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

rócaire an Tiarna

1. [Salm le] Dáiví. 1 Beannaigh an Tiarna, a anam liom;go mbeannaí a bhfuil ionam a ainm naofa.

1 [Salm le] Dáiví.

2. Beannaigh an Tiarna, a anam liom;ná tabhair i ndíchuimhne a thíolacthaí uile.

3. Maitheann sé do chionta go léir duit;agus leigheasann sé d'easláintí uile.

4. Fuasclaíonn sé d'anam ón uaigh;corónaíonn sé le buanghrá is le trua thú.

5. Líonann sé do shaol le nithe fónta;déantar d'óige a athnuachan mar a bheadh iolar.

6. Cuireann an Tiarna an fhíréantacht i bhfeidhm;tugann sé ceart dá mbíonn faoi dhaorsmacht.

7. Chuir sé a shlite in iúl do Mhaois;agus a ghníomhartha in iúl do chlann Iosrael.

8. Is grámhar trócaireach é an Tiarna,foighneach agus lán de cheansacht.

9. Ní i gcónaí a bheidh sé ag cáineadh;ní de shíor a bheidh sé i bhfeirg linn.

10. Ní de réir ár bpeacaí a roinneann sé linn;ní de réir ár gcionta a chúitíonn sé linn.

11. Óir ní airde neamh os cionn talaimhná a bhuanghrá don dream lenarb eagal é.

12. Ní faide an t‑oirthear ón iartharná an fad a chuireann sé ár gcionta uainn.

13. Amhail is trua leis an athair a chlann,is trua leis an Tiarna lucht a eaglaithe.

14. Óir is eol dó an tslí inar cumadh sinnagus is cuimhin leis nach bhfuil ionainn ach luaithreach.

15. Is cosúil ré an duine le féar;bláthaíonn sé amhail bláth an mhachaire.

16. Téann sé ar ceal le leoithne gaoithe,agus ní fios dá ionad féin é feasta.

17. Ach maireann buanghrá an Tiarna go síoraídon dream ar a mbíonn a eagla,

18. agus a fhíréantacht do chlann a gclainnenuair a chomhlíonann siad a chonradh go dílis,agus go ndéanann siad de réir a thola.

19. Shocraigh an Tiarna a chathaoir ar neamh;agus rialaíonn a ríogacht gach aon ní.

20. Molaigí an Tiarna, a aingle uile an Tiarnaa dhéanann a réir go cumasach,agus a bhíonn go humhal dá bhriathar.

21. Molaigí an Tiarna, a aingle uile an Tiarna,a lucht fónaimh a dhéanann a thoil.

22. Molaigí an Tiarna, a oibreacha uile an Tiarnai ngach uile áit dá bhfuil faoina réir.Beannaigh an Tiarna, a anam liom.