Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 17 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí in aghaidh Lucht Géarleanúna

1. Urnaí Dháiví.Éist le cúis chóir, a Thiarna;tabhair aird ar mo ghlór;tabhair cluas do m'urnaí nach dtagannas béal bréagach.

1 Urnaí Dháiví.

2. Gurab uaitse a gheobhaidh mé breithiúnas;feiceann tusa an fhírinne.

3. Cuardaigh mo chroí, tabhair cuairt orm san oíche,déan mo thástáil le tine agus ní bhfaighidh tú coir ionam.

4. Níor pheacaigh mo bhéal de réir nós an duine;sheachnaigh mé an foréigean de réir bhriathra do bhéil.

5. Ghreamaigh mo chéimeanna go daingean de do shlite,ní dheachaigh mo chosa ar fán ná ar fuaidreamh.

6. Gairim ort, a Dhia, agus tabharfaidh tú freagra orm:claon do chluas agus éist le mo bhriathar.

7. Taispeáin dom do bhuanghrá ró-iontach, a Thiarna,a shaorann a dtriallann ort le neart do dheasláimhe.

8. Déan mo chosaint mar mhac imreasan do shúile;folaigh mé faoi scáth do sciathán

9. ar na peacaigh a imríonn éigean orm.Tá mo naimhde i mo thimpeall go feargach fraochta;

10. a ndúrchroí dunta, a mbéal ag déanamh mórtais.

11. Éiríonn siad i m'éadan, bailíonn siad i mo thimpeall,táid ag faire na faille d'fhonn mé a leagan ar lántalamh.

12. Is cosúil iad le leoin ar thóir a gcreiche,le coileáin leoin i bhfolach sa dorchacht.

13. Éirigh ina n‑aghaidh, á dtreascairt, a Thiarna;saor m'anam ón éagráifeach le faobhar do chlaímh.

14. Go saora do lámh mé, a Thiarna, ó dhaoinea bhfuil mian a gcroí i nithe an tsaoil seo.Líonann tú a mbolg as do líonmhaireachtgo mbíonn díol a sáithe ag a gclann,agus go bhfágann siad fuíoll ag a leanaí.

15. Feicfidh mise, áfach, do aghaidh i bhfíréantacht,agus ag dúiseacht dom sásófar mé le radharc do ghnúise.