Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 55 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Feall agus Faltanas

1. Do siúrthóir an chóir. Ar théada ceoil. Mascil Dháiví.

1 Do siúrthóir an chóir. Ar théada ceoil. Mascil Dháiví.

2. Tabhair cluas do m'urnaí, a Dhia:ná téigh i bhfolach ó m'achainí.

3. Tabhair aire dom agus éist le mo ghuí,óir tá mé cloíte ag an mbuairt.

4. Táim ar crith de bharr gártha an namhadagus ansmacht na n‑urchóideach;óir tarraingíonn siad an t‑olc anuas orm;bíonn siad do mo chiapadh le neart a bhfeirge.

5. Tá mo chroí arna chloí ionam istigh:titeann eagla an bháis orm.

6. Tagann sceimhle is scanradh orm anuas,tá mé i mo stalc ag an uamhan.

7. “Mo thrua,” a deirim, “gan sciatháin an choilm agam;d'eitleoinn liom faoi shuaimhneas.”

8. Is amhlaidh a rachainn in imigéingo ndéanfainn cónaí san fhásach.

9. Theithfinn gan mhoill ar lorg fothanaón stoirm is ón spéirling;

10. ó anfa clúmhillteach mo namhad,ó thonn tuile a dteangacha.Óir ní fheicimse aon ní sa chathairach imreas is éigean;

11. siúlann siad ballaí na cathrachde lá agus d'oíche.Is lán í d'olc agus d'urchóid;

12. Tá an peaca ina lár.Ní scarann an foréigean ná an fealllena sráideanna choíche.

13. Dá mba namhaid é an té a thug aithis domd'fhéadfainn cur suas leis.Dá mba eascara a d'éirigh i m'éadanrachainn i bhfolach uaidh.

14. Ach tusa! mo dhlúthchara féin is mo chaomhchompánacha rinne an ní seo!

15. Ba chairde cléibh sinn a shiúil in éineacht in áras Dé.

16. Go gcastar an bás go tobann orthu;go dté siad beo san uaigh síos.Óir cónaíonn an urchóid ina n‑áraisagus i gceartlár a gcroí.

17. Ach glaofaidh mise ar Dhiaagus saorfaidh an Tiarna mé.

18. Ar maidin, meán lae, is tráthnóna 18b beidh mé ag caí is ag caoineadh. 18c ach cluinfidh Dia mo ghlór.

19. Fuasclóidh sé m'anam go sítheachón gcath seo a chuirim -óir is iomaí sin duine a throideann liom -

20. Éistfidh sé liom agus cloífidh iad;(tá sé ann ón tsíoraíocht),óir ní théann siad i bhfeabhas ar aon chor,ná ní eagal leo Dia. Selah

21. Síneann gach aon neach a lámh in aghaidh a chairde;briseann sé a chonradh.

22. Is sleamhaine a bhriathra ná im,ach tá cogadh ina chroí.Is boige a bhriathra ná ola,ach is claímhte arna nochtadh iad.

23. Caith do chúram ar an Tiarnaagus déanfaidh sé taca duit;ní leomhfaidh sé go mbainfear barrthuisleas an bhfíréan go brách.

24. Ach seolfaidh tusa síos iad, a Thiarna,go poll an bháis;ní bhfaighidh lucht fola agus fillach leath a laethanta.Is ort atá mo sheasamh, a Thiarna.