Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 33 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Ina Moltar Deonú Dé

1. Déanaigí gairdeas sa Tiarna, a fhíréana:is cóir moladh a thabhairt do dhaoine ionraice.

2. Gabhaigí buíochas leis an Tiarna ar an gcruit;déanaigí ceol dó ar an gcláirseach dheichthéadach.

3. Canaigí amhrán urnua dó;canaigí go healaíonta is go hardghlórach dó.

4. Óir is dílis é briathar an Tiarna,agus is fírinneach a oibreacha go léir.

5. Carann sé an chóir agus an ceartagus líonann sé an talamh dá bhuanghrá.

6. Lena bhriathar a rinneadh na flaithis:le hanáil a bhéil na realtaí go léir.

7. Cruinníonn sé tonnta na mara mar a bheadh i mbuidéal,agus cuireann an dubhaigéan i dtaisce.

8. Bíodh eagla an Tiarna ar an domhan uile;bíodh urraim ag a maireann ar talamh dó.

9. Labhair sé agus rinneadh gach aon ní.D'ordaigh sé agus ráinig siad ann.

10. Cuireann sé comhairle na gciníocha ó rathagus beartas na náisiún ar neamhní.

11. Maireann comhairle an Tiarna go bráchagus a smaointe ó aois go haois.

12. Is méanar don chine arb é an Tiarna a nDia:an cine a roghnaigh sé mar oidhreacht dó féin.

13. Bíonn an Tiarna ag féachaint anuas ó neamhagus breathnaíonn sé an Ádhamhchlann go léir.

14. Amharcann sé óna ionad cónaithear gach aon neach dá maireann ar talamh -

15. an té a chum a gcroíthe go léiragus a thugann a mbearta go léir dá aire.

16. Ní neart a shlua a thugann bua do rí;ní le teann nirt a tharrthaítear an laoch.

17. Ní hé an t‑each a bhéarfaidh an bua;ní acmhainn dá neart neach ar bith a shaoradh.

18. Féachann an Tiarna ar an dream lenarb eagal éagus a chuireann a ndóchas ina bhuanghrá,

19. chun a n‑anam a shaoradh ón mbasagus iad a bheathú le linn gorta.

20. Bíonn ár n‑anam ag feitheamh leis an Tiarna;is é siúd ar gcabhair agus ár sciath;

21. is ann a ghairdíonn ár gcroí,is iontaoibh linn a ainm naofa.

22. Go dtaga do bhuanghrá orainn, a Thiarna,de réir an dóchais a chuirimid ionat.