Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 135 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Moladh leis an Tiarna

1. Alleluia.Molaigí ainm an Tiarna;molaigí é, a lucht fónaimh an Tiarna,

2. a bhíonn in bhur seasamh i láthair an Tiarna,i gcúirteanna áras ár nDé.

3. Molaigí an Tiarna toisc gur maith é an Tiarna;canaigí Salm dá ainm toisc gur grámhar é;

4. Óir roghnaigh an Tiarna Iacób,agus Iosrael ina sheilbh dó féin.

5. Óir is eol dom gur mór é an Tiarna,ina Dhia os cionn na ndéithe go léir.

6. Déanann sé a dtaitníonn leis ar neamh is ar talamh,ar muir agus in íochtar na farraige.

7. Seolann sé scamaill ó chríocha na cruinne;déanann sé fearthainn le saighneáin tine;tógann sé na gaotha as a n‑ionaid taisce.

8. Bhuail sé céadghin na hÉigipte,idir dhaoine agus bheithígh in éineacht.

9. Rinne sé comharthaí agus tuarthai gceartlár do thíre, a Éigiptin aghaidh Fhorainn is a lucht fónaimh go léir.

10. Bhuail sé a lán de na ciníocha;agus mharaigh sé ríthe cumhachtacha -

11. Síochon, rí na nAmórachagus Óg a bhí ina rí ar Bháiseán,agus ríthe Chanán go léir.

12. Agus thug sé a dtalamh mar oidhreacht,mar oidhreacht do Iosrael, a phobal.

13. Maireann d'ainm de shíor, a Thiarna,agus do chuimhne ó ghlúin go chéile.

14. Óir déanfaidh an Tiarna a phobal a chosaint;agus glacfaidh sé trua dá lucht fónaimh.

15. Ór agus airgead íola na gciníocha,saothar lámh na ndaoine.

16. Tá béal acu ach ní fhéadann siad labhairt;tá súile acu ach ní fheiceann siad dada;

17. tá cluasa orthu ach ní chluineann siad smid;ná níl puth anála ina mbeola.

18. Is cosúil leo féin lucht a ndéanta;agus a gcuireann a ndóchas iontu.

19. A theaghlach Iosrael, tabhair moladh don Tiarna;a theaghlach Árón, tabhair moladh don Tiarna;

20. a theaghlach Léiví, tabhair moladh don Tiarna;a lucht adhartha an Tiarna, tabhair moladh dó.

21. Moladh leis an Tiarna as Síón;tá cónaí air in Iarúsailéim!