Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 10 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Achainí a Iarraidh Cabhair Dé

1. Cad fáth a gcoinníonn tú amach uainn, a Thiarna?Cad fáth a ngabhann tú i bhfolach in am an bhuairimh?

2. Téann an t‑éagráifeach ar thóir lucht na hainnise go díomasachagus ceaptar iad siúd sna bearta a bheartaigh sé.

3. Óir maíonn an t‑éagráifeach as mianta a chroí:déanann an santach diamhasla agus diúltaíonn don Tiarna.

4. Deireann an drochdhuine le díomas: “Ní dhéanfaidh sé díoltas.”Deir sé ina intinn: “Níl Dia ar bith ann!”

5. Éiríonn an bóthar leis i gcónaíagus is fada óna aigne do bhreitheanna.Is beag aige a naimhde uile.

6. Deir sé ina chroí: “Ní chorrófar mé:Ní bhainfidh míshéan dom go brách.”

7. Bíonn a bhéal lomlán de mhallachtaíagus fós de chealg is de bhréaga:bíonn urchóid is mioscais faoina theanga.

8. Téann sé in oirchill i bhfogas na mionbhailte:dúnmharaíonn sé an neamhchiontach ina ionad folaigh.Bíonn a shúile ag faire an bhochtáin gan taca.

9. Fanann sé faoi cheilt ar nós leoin ina uachais,fanann sé i bhfolach chun breith ar lucht na hainnise:beireann sé ar an ainniseoir agus tugann ina líon é.

10. Cromann sé chun léim a thabhairtagus titeann an t‑anbhann le treise a lámh.

11. Deir sé ina chroí: “Ní cuimhin le Dia;folaíonn sé a aghaidh, ní fheiceann dada.”

12. Éirigh, a Thiarna! Tóg do lámh, a Dhia!agus ná déan dearmad ar lucht na hainnise.

13. Cad chuige don choirpeach drochmheas a chaitheamh le Dia,á rá ina chroí: “Ní imreoidh sé díoltas”?

14. Feiceann tusa an trioblóid is an buaireamhionas go bhféadfá cúram a dhéanamh díobh.Is ortsa atá a sheasamh ag an ainniseoir,is tú a thugann cúnamh don dílleachta.

15. Déan cumhacht an éagráifigh agus an urchóidigh a bhriseadh,agair a n‑urchóid orthu go ndéanfar a milleadh.

16. Is é an Tiarna is rí go brách na breithe;rachaidh na ciníocha ar ceal as a fhearann.

17. Éistfidh tú, a Thiarna, le mianta na mbocht;daingneoidh tú a gcroí agus tabharfaidh tú cluas dóibh,

18. a sheasamh ceart na ndílleachtaí is an dream a d'fhulaing éigeanionas nach mbeadh an saoltánach ina chúis sceimhle dóibh feasta.