Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 116 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Altú Buíochais

1. AlleluiaTugaim grá agus taitneamh don Tiarna,toisc gur éist sé le mo ghuí;

A

2. toisc gur chrom sé chugam a chluas,nuair a ghaireas air.

3. Bhí dola an bháis i mo thimpeall,agus pianpháis na huaighe;casadh anró agus anacair i mo threo.

4. Ghlaoigh mé ar ainm an Tiarna.“A Thiarna, fóir ar m'anam!”

5. Is ceansa an Tiarna agus is cóir;is trócaireach é ár nDia.

6. Caomhnaíonn sé an dream gan chealg;bhí mé ar lár agus shaor sé mé.

7. Glac do shuaimhneas arís, a anam liom,mar roinn an Tiarna go maith leat.

8. Óir sciob sé m'anam ón mbás,agus mo shúile ó dheora,agus mo chosa ó thuisliú.

9. Beidh mé ag siúl i láthair an Tiarna;i bhfearann na mbeo.

B

10. Bhí muinín agam fiú amháin nuair a dúirt mé:“Tá mé buartha go mór.”

11. Nuair a dúirt mé le corp eagla:“Is bréagach gach aon neach.”

12. Cén cúiteamh a dhéanfaidh mé leis an Tiarnaina ndearna sé dom?

13. Glacfaidh mé cupán an tslánaithe,gairfidh mé ainm an Tiarna.

14. Díolfaidh mé mo mhóideanna leis an Tiarnai bhfianaise a phobail.

15. Is luachmhar i láthair an Tiarnabás a fhíréan.

16. Is mise do ghiolla, a Thiarna,sea, is mac do chailín aimsire;scaoil tú mo chuibhreacha.

17. Ofrálfaidh mé íobairt an bhuíochais duit;gairfidh mé ainm an Tiarna.

18. Díolfaidh mé mo mhóideanna leis an Tiarnai bhfianaise a phobail,

19. i gcúirteanna áras an Tiarnai gceartlár Iarúsailéim.