Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 34 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Eagla Dé

1. [Salm de chuid] Dáiví nuair a lig sé air bheith as a mheabhair i bhfianaise Aibímeilic nuair a chuir seisean an ruaig air.

1 [Salm de chuid] Dáiví nuair a lig sé air bheith as a mheabhair i bhfianaise Aibímeilic nuair a chuir seisean an ruaig air.

2. Beannóidh mé an Tiarna i dtólamhbeidh a mholadh i mo bhéal i gcónaí.

3. Bíonn m'anam ag déanamh mórtais as an Tiarna:éistfidh daoine ísle agus beidh áthas orthu.

4. Móraigí an Tiarna mar aon liom:tugaimis adhradh dá ainm in éineacht.

5. Bhí mé ag lorg an Tiarna agus d'éist sé liomagus d'fhuascail sé ó m'eagla go léir mé.

6. Féachaigí chuige agus loinnir oraibh‘s na bíodh luisne na náire in bhur leicne.

7. Nuair a scairt an t‑ainniseoir seo d'éist an Tiarna,agus shaor sé óna chúngaigh go léir é.

8. Bíonn aingeal an Tiarna i gcampathart ar lucht a eaglaithe, á bhfuascailt.

9. Blaisigí is féachaigí a fheabhas atá an Tiarna:is aoibhinn dá dtagann faoina dhídean.

10. A dhaoine naofa an Tiarna, bíodh a eagla oraibh;ní bhíonn díth ar an dream lenarb eagal é.

11. Bíonn easpa agus ocras ar leoin óga:ní bhíonn aon easpa ar lucht iarrtha an Tiarna.

12. Téanaigí, a chlann ó, agus éistigí liomgo múinfidh mé eagla an Tiarna daoibh.

13. Cé hé an duine a shantaíonn an bheatha?agus fad saoil faoi shéan is faoi shonas?

14. Coinnigh do theanga ón olcagus do bhéal ó bhriathra éithigh.

15. Seachain an t‑olc agus déan an mhaith;bí ag lorg na síochána agus lean di.

16. Bíonn súile an Tiarna ar na fíréinagus tugann sé aird ar a n‑achainí.

17. Iompaíonn an Tiarna ó lucht déanta an oilcd'fhonn a gcuimhne a scriosadh den talamh.

18. Éisteann an Tiarna nuair a ghlaonn na fíréin air:fuasclaíonn sé óna gcúngaigh go léir iad.

19. Bíonn an Tiarna i ngar don lucht coscarthaagus tarrthaíonn sé an dream atá do-mheanmnach.

20. Is iomaí sin buairt ar an bhfíréan,ach fuasclaíonn an Tiarna orthu uile é;

21. cosnaíonn sé a chnámha go léir;ní bhrisfear oiread is aon cheann amháin acu.

22. Tiománfaidh an t‑olc an t‑éagráifeach chun a bháis,agus daorfar lucht fuatha an fhíréin.

23. Fuasclaíonn an Tiarna anamacha a shearbhóntaí:ní dhaorfar a dtéann faoina choimirce.