Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 7 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí an Fhíréin atá faoi Ghéarleanúint

1. Amhrán éagaointeach (Siggayon) de chuid Dáiví a chan sé don Tiarna mar gheall ar Chuis an Biniáimineach.

1 Amhrán éagaointeach (Siggayon) de chuid Dáiví a chan sé don Tiarna mar gheall ar Chuis an Biniáimineach.

2. A Thiarna, a Dhia liom, is tú mo dhídean;saor mé ar mo ghéarleantóirí agus fuascail mé,

3. sula mbeiridís ar m'anam mar leon,do mo sciobadh leo gan fear mo tharrthála ann.

4. A Thiarna Dia, má rinne mé an ní seo,má rinne mé urchóid le mo lámha,

5. má thug mé an t‑olc in aghaidh na maitheasa do mo chara,má chreach mé mo namhaid gan chúis -

6. go leana mo namhaid mé is go mbeire sé orm,go ngabha sé de chosa i m'anam,is go leaga sé m'oineach sa luaithreach.

7. Éirigh, a Thiarna, le corp feirge:éirigh in aghaidh buile mo namhad (a Dhia liom),dúisigh, ó d'fhógair tú breithiúnas.

8. Tagadh comhthionól na gciníocha i do thimpeall:bí i do shuí os a gcionn in airde.

9. Is é an Tiarna breitheamh na gciníocha.Tabhair breith orm, a Thiarna, de réir m'fhíréantachtaagus de réir an ionracais atá ionam.

10. Cuir deireadh le hurchóid na n‑éagráifeachagus daingnigh na fíréin;os tú a thriaileann croí agus áranna,a Dhia na fíréantachta.

11. Is é Dia mo sciath is mo dhídeana shaorann lucht an chroí dhírigh.

12. Breitheamh ceart cóir é Dia,Dia a smachtaíonn in aghaidh an lae.

13. Mura leasaíonn siad, cuirfidh sé faobhar ar a chlaíomh;teannfaidh sé agus díreoidh sé a bhogha;

14. tá uirlisí marfacha gléasta aigeagus saigheada mar chaora tine.

15. Bhí an t‑urchóideach torrach ar an olcghabh sé an mhioscais agus shaolaigh an feall.

16. D'oscail sé clais agus thochail íach thit sé sa pholl a rinne sé.

17. Fillfidh a mhioscais ar a bhaithis féin:ar a cheann féin a fhillfidh a fheall.

18. Molfaidh mé an Tiarna as ucht a fhíréantachta:ceolfaidh mé don Tiarna, an Neach is Airde.