Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 66 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Ollmhaitheas Dé

1. Don stiúrthóir. Amhrán. Salm. 1 Gairdigí i láthair Dé, a thíortha uile,

1 Don stiúrthóir. Amhrán. Salm.

2. canaigí Salm le hurraim dá ainm.Tugaigí moladh agus glóir dó;

3. Abraigí le Dia: “Nach éachtach iad d'oibreacha!Tá de mhéid do nirt, a Thiarna,go mbíonn do naimhde ag lútáil i do láthair.

4. Umhlóidh an domhan uile i d'fhianaiseagus canfaidh siad Salm do d'ainm.” Selah

5. Téanaigí agus féachaigí oibreacha Dé -na héachtaí a rinne sé idir daoine.

6. Rinne sé talamh tirim den mhuirionas go ndeachaigh siad de chosa tríd an abhainn;déanaimis gairdeas ann, dá bhrí sin.

7. Rialaíonn sé lena chumhacht go brách;bíonn a shúile ag faire na náisiúnsula n‑éireodh lucht ceannairce ina éadan.

8. Beannaígí dár nDia, a chiníocha,go gcluintear a mholadh os ard,

9. Óir is é a thug beatha dár n‑anamagus nár lig dár gcosa bheith ag tuisliú.

10. Óir is tú, a Dhia, a thástáil sinn,mar a thriailtear an t‑airgead sa tine.

11. Sheol tú isteach sa líon sinngur leag tú tromualach anuas orainn.

12. Chuir tú daoine ag marcaíocht sa mhullach orainngo ndeachamar trí thine is trí uisce;ach threoraigh tú amach chun na saoirse sinn.

13. Tabharfaidh mé íobairtí dóite chun do thí liom;leatsa a dhíolfaidh mé mo mhóideanna -

14. na móideanna a gheall mé ó bhéal duitagus a chan mo theanga le linn mo bhuartha.

15. Ofrálfaidh mé caoirigh méithe uileloiscthemar aon le deatach reithí dóite;ofrálfaidh mé damhra agus gabhair duit.

16. Téanaigí, a bhfuil eagla Dé oraibh,go n‑inseoidh mé a ndearna sé do m'anam.

17. Ghlaoigh mé os ard air le mo bhéalagus rinne mé a mholadh le mo theanga.

18. Dá gcothóinn an urchóid i mo chroíní éistfeadh an Tiarna liom.

19. Ach d'éist mo Dhia go dearfa;thug sé aire do ghlór mo ghuí.

20. Moladh le Dia nár eitigh mé ar m'achainí,agus nár tharraing a bhuanghrá uaim.