Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 37 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Séan Soghluaiste na nUrchóideach

1. [Salm le] Dáiví. 1 Ná bíodh buairt ort faoi lucht an drochiompair;ná bí in éad le lucht déanta na hurchóide;

1 [Salm le] Dáiví.

2. óir dreofaidh siad go luath ar nós an fhéiragus feofaidh siad amhail luibheanna glasa.

3. Cuir do dhóchas sa Tiarna agus déan an mhaith,agus mairfidh tú sa tír go sábháilte.

4. Má thugann tú taitneamh don Tiarnatabharfaidh seisean duit mian do chroí.

5. Taobhaigh do shlí leis an Tiarna;cuir do dhóchas ann agus déanfaidh sé beart

6. i dtreo go n‑éireoidh d'fhíréantacht mar sholasagus d'ionracas mar ghrian an mheán lae.

7. Glac suaimhneas sa Tiarna agus foighnigh leis:ná bíodh ceist ort faoin té ar a mbíonn an séan,ná faoin duine a chleachtann an choirpeacht

8. Cuir uait an fraoch agus an fíoch;ná bí i bhfeirg, óir ní thiocfaidh di ach dochar;

9. Óir dísceofar lucht déanta an oilcagus gheobhaidh lucht na foighne an talamh.

10. Ní fada go mbeidh deireadh leis an drochdhuineFéach a ionad! ní ann dó feasta.

11. Ach beidh seilbh an talaimh ag na híslebeidh a n‑aoibhneas i lánmhaireacht an tsuaimhnis.

12. Beartaíonn an t‑urchóideach in aghaidh an fhíréin:baineann díoscán as a fhiacla ina choinne.

13. Ach gáireann an Tiarna go fonóideach faoi,óir is eol dó go bhfuil a lá tar éis teacht.

14. Tarraingíonn na héagráifigh an claíomh; 14b teannann siad an bogha a threascairt an duine ionraic. 14c a threascairt lucht an ghátair agus na mbocht.

15. Tollfaidh a gclaíomh a gcroí féinagus brisfear a mbogha ina bhloghanna.

16. Is fearr an beagán atá ag an bhfíréanná maoin is mórshaibhreas na n‑éagráifeach;

17. óir brisfear ar chumhacht na n‑éagráifeachagus beidh an Tiarna ina chúl taca ag an bhfíréan.

18. Ar an Tiarna atá cúram na neamhurchóideach,agus mairfidh a n‑oidhreacht go brách.

19. Ní thabharfar a náire in am na tubaiste,agus líonfar iad in am an ghorta.

20. Rachaidh na héagráifigh go léir ar cealmar aon le naimhde an Tiarna.Is cosúil iad le háilleacht neamhbhuan an mhachaireagus rachaidh siad ar ceal ar nós deataigh.

21. Ní aisíocann an t‑éagráifeach a iasacht,ach tugann an fíréan uaidh go flaithiúil.

22. Beidh an talamh ag lucht beannaithe an Tiarna,ach dísceofar an dream a mhallaigh sé.

23. Stiúrann an Tiarna coiscéimeanna an duineagus déanann slí an té is geal leis sábháilte.

24. Má thuislíonn sé ní leagfar ar lár é,ós é an Tiarna é féin a thaca.

25. Bhí mé óg, agus anois tá mé aosta,ach ní fhaca mé riamh an fíréan á thréigeanná a shliocht ag iarraidh a gcoda.

26. Bíonn sé fial i gcónaí; tugann sé iasacht uaidh,agus beannófar a shliocht dá éis.

27. Seachain an t‑olc, déan an mhaithagus mairfidh tú go buan mar a bhfuil tú.

28. Óir is geal leis an Tiarna an fhíréantachtagus ní thréigfidh sé a dhílseoirí go deo.Déanfar lucht na héagóra a dhíothúagus sliocht na n‑urchóideach a scriosadh.

29. Tiocfaidh na fíréin in oidhreacht an talaimhagus mairfidh siad ann go brách.

30. Bíonn béal an fhíréin ag labhairt eagnaagus canann a theanga an ceart;

31. bíonn dlí a Dhé ina chroí,ní bhíonn a chosa ag imeacht uaidh.

32. Bíonn an t‑urchóideach ag faire an fhíréinagus fonn a mharaithe air.

33. Ní fhágfaidh an Tiarna faoina smacht é,ná ní dhaorfaidh é nuair a thabharfaidh sé breith air.

34. Fan leis an Tiarna; bí dílis dóagus tabharfaidh sé ardú céime duit,go mbronnfaidh ort seilbh na talún;agus feicfidh tú díothú na n‑urchóideach.

35. Chonaic mé an t‑urchóideach go huaibhreachina sheasamh amhail céadras na Liobáine.

36. Ag gabháil thar bráid dom athuair bhí sé imithe;chuaigh mé á lorg ach ní raibh sé le fáil.

37. Féach an fíréan, tabhair do d'aire an duine ionraic,óir beidh sliocht ag fear na síochána;

38. ach dísceofar na peacaigh uile le chéile;déanfar sliocht na n‑éagráifeach a scriosadh.

39. Ón Tiarna a thagann slánú na bhfíréan,is é a ndídean é in am na trioblóide.

40. Tiocfaidh an Tiarna i gcabhair orthu lena bhfuascailt;sábhálfaidh sé iad ó na hurchóidighde bhrí gurb ann atá a ndóchas.