Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 118 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Iomann Buíochais don Tiarna

1. Alleluia.Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é;agus go maireann a bhuanghrá go brách.

2. Bíodh teaghlach Iosrael á rá:“Maireann a bhuanghrá go brách.”

3. Bíodh teaghlach Árón á rá:“Maireann a bhuanghrá go brách.”

4. Abradh an dream lenarb eagal an Tiarna:“Maireann a bhuanghrá go brách.”

5. Ghair mé ar an Tiarna i mo chruachás;d'fhreagair sé agus shaor sé mé.

6. Tá an Tiarna i m'fhochair; ní baol dom.Cad a dhéanfaidh an duine dom?

7. Tá an Tiarna i m'fhochair ag cuidiú liom;beidh mo naimhde romham faoi tháir.

8. Is fearr dul i muinín an Tiarnaná i muinín an duine.

9. Is fearr dul i muinín an Tiarnaná i muinín na bhflatha.

10. Thimpeallaigh na ciníocha go léir mé;threascair mé in ainm an Tiarna iad.

11. Chruinnigh siad thart i mo thimpeall;threascair mé in ainm an Tiarna iad.

12. Chruinnigh siad i mo thimpeall mar bheacha,ina mbladhaire amhail tine i measc driseog;threascair mé in ainm an Tiarna iad.

13. Teilgeadh síos mé i dtreo is go dtitfinn;ach chuidigh an Tiarna liom.

14. Is é an Tiarna mo neart is mo mhisneach;is é a thug slán mé.

15. Cluintear gártha lúcháire is caithréimei mbothanna na bhfíréan.“D'oibrigh deaslámh an Tiarna go tréan;

16. is i a dheaslámh a d'ardaigh mé.D'oibrigh deaslámh an Tiarna go tréan.”

17. Ní éagfaidh mé, mairfidh mé;agus inseoidh mé a mhóréachtaí.

18. Cé gur smachtaigh an Tiarna go dian mé,níor dhaor sé chun báis mé.

19. Osclaígí dom doirse na fíréantachta;rachaidh mé isteach a thabhairt buíochais.

20. Seo agaibh doras an Tiarnatrína rachaidh na fíréin isteach.

21. Gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom;agus gur tú mo shlánaitheoir.

22. An chloch dár dhiúltaigh na saoir,rinne ceann an chúinne di.

23. Is é an Tiarna a rinne an ní seo,agus is éachtach linn é.

24. Is é seo an lá a rinne an Tiarna;bíodh áthas is gliondar orainn.

25. Fóir orainn, achainímid, a Thiarna;a Thiarna, go n‑éirí linn!

26. Is beannaithe in ainm an Tiarnaan té atá le teacht.Beannaímid sibh as teach an Tiarna.

27. Sé an Tiarna Dia ár solas.Gabhaigí ar aghaidh i mórshiúl le craobhachago beanna na haltóra.

28. Is tú mo Dhia, gabhaim buíochas leat;móraim thú, a Dhia.

29. Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é;maireann a bhuanghrá go brách.