Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 31 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí an Duine Dhoilíosaigh

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví.

2. Is chugat, a Thiarna, a thagaim ag lorg tearmainn;nár dhéantar mo náiriú go brách.Saor mé de réir d'fhíréantachta,

3. éist liom agus brostaigh chun m'fhuascailte!Bí i do charraig choimirce dom:i do dhaingean do mo chosaint is do mo tharrtháil.

4. Óir is tú mo charraig agus mo chaiseal;seol mé agus treoraigh mé as ucht d'ainm.

5. Scaoil mé ón ngaiste a cuireadh i bhfearas romham,óir is tú mo dhídean, a Thiarna.

6. Do do láimhse a thiomnaím m'anam,óir is tú a cheannaigh mé a Thiarna.

7. A Dhia na fírinne, is fuath leatlucht adhartha íol gan éifeacht,ach cuirimse mo dhóchas sa Tiarna.

8. Déanfaidh mé áthas agus gairdeas faoi do bhuanghráóir chuir tú spéis i m'anacairagus chuidigh tú le m'anam ina chúngaigh.

9. Níor thug tú suas do mo namhaid mé,ach thug tú cead mo chos dom go fada fairsing.

10. Bíodh trócaire agat orm, a Thiarna,óir tá mé i gcúngach.Tá mo shúil arna dubhadh le tuirse:agus m'anam is mo chroí.

11. Tá mo bheatha á snoí le brónagus mo bhlianta le hosnaíl.Táim ar díth mo nirt le buaireamh;tá mo chnámha á gcnaí.

12. Rinne ábhar aithise díomdo mo naimhde go léir.Tugann mo chomharsana i dtáir is i dtarcaisne mé:is cúis uamhain mé do mo chairde.An dream a chastar sa tsráid orm,teitheann siad uaim.

13. Is cosúil mé le marbhán a ndearnadh dearmad de,nó le soitheach a briseadh.

14. Cluinim cogarnach á déanamh ag a lán,agus imeagla i mo thimpeall.Cograíonn siad lena chéile i m'aghaidh:beartaíonn siad mo bhás.

15. Ach is ort atá mo sheasamh, a Thiarna,deirim: “Is tú mo Dhia.”

16. Tá m'anam ag brath ort, saor méón namhaid is ó chách ar mo thóir.

17. Taispeain do ghnúis ghrianmhar do do ghiolla;tabhair slán mé i do ghrá.

18. Nár náirítear mé, a Thiarna, toisc go nglaoim ort;go gcuirtear náire ar na hurchóidigh.Go gcuirtear ina dtost san uaigh iad;

19. go mbalbhaítear a mbéal bréagach,a bhíonn ag cáineadh an fhíréin go sotalachle teann uabhair is tarcaisne.

20. Nach lánmhar an mhaitheas atá i dtaisce agatdon dream lenarb eagal tú,a thugann tú don mhuintir a thriallann orti bhfianaise na hÁdhamchlainne.

21. Folaíonn tú iad i do láthairseó chúlghearradh daoine.Coimeádann tú slán i do bhoth iadó chlampar teangacha.

22. Moladh leis an Tiarna a nocht dommóriontas a ghrái gcathair dhaingean.

23. Dúirt mé tráth agus scaoll orm:“Díbríodh as do radharc mé.”Ach d'éist tú le glór mo ghuínuair a ghlaoigh mé ort.

24. Tugaigí grá don Tiarna, a naomha uile;caomhnaíonn sé na dílsigh.Ach díolann sé an comhar go hiomlánle lucht an díomais.

25. Bígí láidir! bíodh misneach in bhur gcroí agaibh,a dhaoine uile a bhfuil bhur ndóchas sa Tiarna.