Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 84 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Is Méanar dá ndéanann Cónaí i dTeach Dé

1. Do stiúrthóir an chóir. Leis an bhfonn “Na Cantaoirí Fíona”. Salm le clann Chorach.

1 Do stiúrthóir an chóir. Leis an bhfonn “Na Cantaoirí Fíona”. Salm le clann Chorach.

2. Nach álainn go dearfa d'áras,a Thiarna na slua!

3. Ag meirtniú le méin do m'anam,santaíonn sé cúirteanna an Tiarna.Gairdíonn mo chroí is mo cholainn,i nDia - an Dia bithbheo.

4. An gealbhan féin, fuair sé teach;fuair an fháinleog nead di féinmar a gcuirfeadh sí a hál ag d'altóirí;a Thiarna na slua, a rí liom is a Dhia.

5. Is méanar dá ndéanann cónaí i do theach;beidh siad do do mholadh de shíor.

6. Is méanar dóibh siúd gur tusa a neart;an dream a mbíonn do shlite ina gcroí.

7. Ag gabháil dóibh trí ghleann an tseirfin,feictear dóibh gur gleann na dtoibreacha é;líonann báisteach an earraigh le beannachtaí é.

8. Téann siad ó neart go neart;feicfidh siad Dia na ndéithe i Síón.

9. A Thiarna na slua, éist le mo ghuí;tabhair cluas dom, a Dhia Iacóib. Selah

10. Féach, a Dhia, ár sciath;agus breathnaigh ar aghaidh d'ungthaigh féin.

11. B'fhearr liom aon lá amháin i do chúirteannaná míle lá in aon áit eile.B'fhearr liom bheith ar thairseach theach Déná bheith i mo chónaí i mbothanna na bpeacach.

12. Óir is grian agus is sciath é an Tiarna Diaa bhronnann orainn grásta agus glóir.Ní eitíonn sé maitheas ar bithar an muintir a chaitheann a mbeatha gan cháim.

13. A Thiarna (a Dhia) na slua,is aoibhinn don té a bhfuil a dhóchas ionat.