Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 144 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Ar Son Bua agus Síochána

1. [Salm] Dháiví. 1 Moladh leis an Tiarna, mo charraig,a oileann mo lámha chun catha;agus fós mo mhéara chun cogaidh.

1 [Salm] Dháiví.

2. Is é siúd mo ghrá agus mo dhaingean;is é mo dhún é agus m'fhuascailteoir;mo sciath é ina gcuirim mo dhóchas;cuireann sé ciníocha faoi mo smacht.

3. A Thiarna, cad é an duine go dtógfá ceann de,nó mac an duine go mbeadh meas agat air?

4. Is cosúil an duine le puth anála;agus a ré le scáil a ghabhann thart.

5. Ísligh do spéartha agus tuirling;bain leis na sléibhte agus déanfaidh siad deatach.

6. Teilg amach uait na splancacha agus scaip iad;scaoil uait do shaigheada á dtreascairt.

7. Sín do lámh uait anuas le mé a shaoradhis a fhuascailt ó na tuilte agus ó láimh na n‑eachtrannach,

8. a mbíonn an bhréag de shíor ina mbéal acu,agus a ndeaslámh ina deasláimh éithigh acu.

9. Canfaidh mé amhrán nua duit, a Dhia;seinnfidh mé ar chláirseach na ndeich dtéad duit.

10. Óir is tú a thugann an bua do ríthe;agus a thug tarrtháil ar Dháiví, do ghiolla.

11. Tabhair saor ó chlaíomh an oilc mé;sábháil ó láimh na n‑eachtrannach mé,a mbíonn an bhréag de shíor ina mbéal acu,agus a ndeaslámh ina deasláimh éithigh acu.

12. Gura cosúil ár gclann mhac le húrchrainn,agus iad ag fás ina n‑óige;gura cosúil ar n‑iníonacha le colúin chúinne,arna snoí mar cholúin an teampaill.

13. Go raibh ár sciobóil ag cur thar maoil le gach toradh,agus ár dtréada ag breith ina mílte,agus ina ndeicheanna de mhílte inár bpáirceanna.

14. Go raibh ár mbólacht trom torrach le laonna;ná raibh ár múrtha briste bearnach; ná raibh deoraíocht,ná raibh círéib ná clampar inár sráideanna.

15. Is méanar don mhuintir arb amhlaidh dóibh;an mhuintir a bhfuil an Tiarna ina Dhia acu.