Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 63 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Cíocras an Anama chun Dé

1. Salm Dháiví. Nuair a bhí sé ag lonnú i bhfásach Iúdá.

1 Salm Dháiví. Nuair a bhí sé ag lonnú i bhfásach Iúdá.

2. A Dhia, mo Dhia thú, is tú a iarraim,tá íota tharta ar m'anam chugat.Ní théann lagadh ar mo cholainn ach ag tnúth leatamhail talamh túr tirim gan uisce.

3. Is mar sin a bhínn ag amharc ort san ionad naofad'fhonn go bhfeicfinn do ghlóir is do chumhacht.

4. De bhrí gur fearr ná an bheatha féin do bhuanghrá,canfaidh mo bheola do mholadh.

5. Ar an ábhar sin beannóidh mé le mo bheo thúagus ardóidh mé mo lámha i d'ainmse.

6. Líonfar m'anam mar a líonfaí le fleá é,agus molfaidh mo bhéal le ríméad thú.

7. I mo luí dom ar mo leaba bím ag cuimhneamh ort,bím ag smaoineamh ort i dtráthanna na hoíche;

8. óir ráinig tú i do chúntóir agam,agus gairdím faoi scáth do sciathán.

9. Tá m'anam ag cloí go dlúth leat,agus coinníonn do dheaslámh suas mé.

10. An dream atá ar tí m'anama chun a scriosta,rachaidh siad síos i ndoimhneacht na talún.

11. Tabharfar suas do chumhacht an chlaímh iadagus déanfaidh na seacáil a gcuid orthu.

12. Is i nDia a dhéanfaidh an rí gairdeas,agus beidh áthas ar a mionnaíonn dar eisean,ach cuirfear béal lucht éithigh ina thost.