Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 49 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Baois agus Beagthairbhe Shaibhreas an tSaoil Seo

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm chlann Chorach.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm chlann Chorach.

2. Éistigí, a chiníocha go léir,tugaigí cluas, a áitritheoirí na cruinne,

3. íseal agus uasal in éineacht,saibhir agus daibhir le chéile.

4. Labhróidh mo bhéal briathra ciallmhara;is lán mo chroí de thuiscint.

5. Claonfaidh mé mo chluas le fáthscéal,sceithfidh mé mo rún leis an gcláirseach.

6. Cén fáth a mbeadh eagla orm lá an oilcagus mioscais lucht ceilge i mo thimpeall -

7. dream a mbíonn a ndóchas ina saibhreasagus a mhaíonn as méid a maoine?

8. Ní thig le haon duine é féin a fhuascailtná éiric a anama a dhíol le Dia;

9. is ródhaor aige éiric a anama.

10. Ní thig leis síorbheatha a cheannachle súil nach bhfeice sé an uaigh.

11. Feiceann sé an saoi agus an daoi ar láragus a maoin ag daoine eile ina ndiaidh.

12. Tuamaí is dídean dóibh go brách,a n‑árais chónaithe ó ghlúin go chéilecé go mbíodh a n‑ainm in airde sa tír.

13. Óir ní buan é séan an duine;is cosúil é leis na beithígh a théann ar ceal.

14. Slí na baothmhuiníne a slí siúd,críoch na droinge lenarb áil a maoin.Tiomáintear iad mar chaoirigh chun na huaighe

15. mar a ndéanfaidh an bás a n‑aoireachtagus mar a gcuirfear faoi smacht na bhfíréan iad.Imeoidh a dtaibhse ar maidin;san uaigh a bheidh a n‑áras acu feasta.

16. Ach saorfaidh Dia m'anamsa ar ifreannan uair a ghlacfaidh sé chuige féin mé.

17. Ná bíodh eagla ort má éiríonn duine saibhir;má mhéadaíonn ar mhaoin a theaghlaigh.

18. Nuair a éagfaidh sé ní bhéarfaidh sé dada leis,ná ní rachaidh a rachmas chun na huaighe leis.

19. Cé gur bhreá leis a shaol fad a mhair sé -“maífidh gach aon neach mo shéanmhaireacht” -

20. rachaidh sé i bhfochair a shinsearnach bhfeicfidh an solas go brách.

21. Óir ní buan é séan an duine;is cosúil é leis na beithígh a théann ar ceal.