Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 20 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí ar son an Rí

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví.

2. Go n‑éiste an Tiarna leat lá an bhuairimh:go gcumhdaí ainm Dia Iacóib thú!

3. Go gcuire sé cúnamh chugat ón sanctóiragus go dtuga sé taca duit as Síón.

4. Go mba cuimhin leis d'ofrálacha go léir:go mba taitneamhach leis d'íobairtí uileloiscthe.

5. Go dtuga sé mianta do chroí duit,go gcomhlíona sé do bhearta go léir.

6. Go ndéanaimid lúcháir as ucht do bhua,agus gairdeas in ainm ár nDé.Go ndeonaí an Tiarna d'achainíocha go léir duit.

7. Is deimhin liom anois go bhfuil an buatugtha ag an Tiarna dá ungthach;go bhfreagróidh sé óna fhlaitheas naofale gníomhartha is le cumhacht a dheasláimhe.

8. Bíonn dóchas droinge i gcarbaidagus dóchas droinge eile in eachra;cuirimidne, áfach, ár ndóchasin ainm an Tiarna, ár nDia.

9. Treascrófar iad siúd agus titfidh siad;seasfaimidne an fód go daingean.

10. Tabhair an bua don rí, a Thiarna,agus éist linn nuair a ghlaoimid ort.