Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 47 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Rí an Domhain

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm chlann Chorach.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm chlann Chorach.

2. Buailigí bhur mbosa, a chiníocha uile;glaoigí ar Dhia le gártha gairdis!

3. Óir is ard é an Tiarna agus is uamhnach,ina ardrí os cionn na cruinne.

4. Cuireann sé ciníocha faoinár smachtagus cuireann sé náisiúin faoinár gcosa.

5. Is uaidh a fuaireamar ár n‑oidhreacht;oidhreacht Iacóib dá dtugann sé grá.

6. Gabhann Dia in airde le gártha molta;gabhann sé in airde le séideadh an stoic.

7. Seinntear ceol dár nDia, seinntear ceol dó;seinntear ceol dár Rí, seinntear ceol dó!

8. Is é Dia rí na cruinne go léir;seinnigí agus canaigí go hoilte dó!

9. Tá Dia ina rí ar na náisiúin;tá sé ina shuí ar a ríchathaoir naofa.

10. Cruinníonn taoisigh na gciníocha i gceann a chéile;i bhfochair phobal Dhia Abrahám.Óir is le Dia lucht rialaithe na cruinne;is aige atá an chumhacht go hiomlán.