Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 25 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Treoir agus Maithiúnas á Lorg

1. Le Dáiví. 1 Is chugat a thógaim m'anam, a Thiarna:

1 Le Dáiví.

2. Is ionat a chuirim mo dhóchas,nár dhéantar mo náiriú, a Dhia;ná maíodh mo naimhde a mbua orm.

3. Ní náireofar a gcuireann a ndóchas ionatach an dream a fheallann gan ábhar ar iontaoibh.

4. Taispeáin do shlite dom, a Thiarna,agus déan do chosáin a mhúineadh dom.

5. Déan mo threorú i d'fhírinne, tabhair teagasc dom,óir is tú mo Dhia agus mo shlánaitheoir.Is ortsa a bhím ag feitheamh feadh an lae

6. Bí ag cuimhneamh, a Thiarna, ar do thrócaireagus ar an ngrá a thaispeáin tú riamh.

7. Ná cuimhnigh ar chionta m'óige 7b ach amháin ar do bhuanghrá féin. 7c mar gheall ar do chineáltas, a Thiarna.

8. Is grásmhar agus is ionraic é an Tiarna,taispeánann sé an tslí do na peacaigh.

9. Díríonn sé dream na huirísle san fhíréantachtagus múineann a shlí don duine cneasta.

10. Buanghrá is dílse cosáin uile an Tiarnadá gcomhlíonann a chonradh agus a aithne.

11. Ar mhaithe le d'ainmse, a Thiarna,maith dom mo pheaca, óir is mór é.

12. Cé hé an fear lenarb eagal an Tiarna?Déanfaidh sé eolas na slí is tofa dó.

13. Mairfidh a anam faoi shéan agus faoi shonasagus gheobhaidh a shliocht an talamh.

14. Tá gean an Tiarna ar lucht a eaglaitheagus is dóibh a fhoilsíonn sé a chonradh.

15. Bíonn mo shúile ar an Tiarna de shíoróir scaoilfidh seisean mo chosa as an líon.

16. Iompaigh i leith orm le trócaire,óir táimse i m'aonarán angarach.

17. Tabhair faoiseamh don chroí atá cráiteagus beir mé slán ón anacair.

18. Tabhair do d'aire mo bhrón is mo bhuairtagus maith dom mo pheacaí go léir.

19. Féach a líonmhaire atá mo naimhde,a bhfuil fuath thar fóir acu dom.

20. Déan m'anam a chosaint, agus fuascail mé;nár náirítear mé toisc mo thriall a bheith ort.

21. Go gcumhdaí an neamhurchóid is an t‑ionracas mé,óir is ionat atá mo dhóchas, a Thiarna.

22. A Dhia, saor Iosrael ar a chúngaigh go léir!