Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 51 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Aithrí agus Croíbhrú an Pheacaigh

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm Dháiví,

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm Dháiví,

2. an uair a tháinig Nátán fáidh chuige tar éis do [Dháiví] peaca a dhéanamh le Baitseaba.

3. Déan trócaire orm, a Dhia, de réir do bhuanghrá:cealaigh mo choir as iomad do thrua.

4. Nigh go huile mé ó mo chion,agus déan mo pheaca a ghlanadh díom.

5. Óir aithním mo chionta go maithagus tá mo pheaca os mo chomhair i gcónaí.

6. Is ortsa amháin a pheacaigh mé;an ní is olc i do láthair a rinne mé.Ionas go mba léir gur ceart é do bhreithagus go dtugann tú breithiúnas gan locht.

7. Ach féach gur rugadh faoi chion méagus gur gineadh i mbroinn mo mháthar faoi pheaca mé.

8. Féach, is geal leat an croí dílis,agus i mo lár istigh múineann tú eagna dom.

9. Croith orm hiosóip agus glanfar mé;nigh mé agus is gile mé ná an sneachta.

10. Lig dom an gairdeas agus an t‑áthas a chloisteáil,agus beidh lúcháir ar na cnámha a bhrúigh tú.

11. Iompaigh do ghnúis ó mo pheacaíagus cealaigh mo chionta go léir.

12. Cruthaigh ionam croí glan, a Dhia,agus cruthaigh spiorad daingean as an nua ionam.

13. Ná díbir amach as do radharc méagus ná beir do naomhspiorad uaim.

14. Tabhair ar ais dom áthas do shlánaitheagus tabhair spiorad na díograise mar thaca dom.

15. Múinfidh mé do shlite do lucht na hurchóideagus fillfidh na peacaigh ar ais chugat.

16. Saor mé ó choir na fola,a Dhia, a Dhia mo shlánaitheoir,agus mórfaidh mé le mo theanga do cheartas.

17. A Thiarna, oscail mo bheola,agus fógróidh mo bhéal do mholadh.

18. Óir ní bhfaigheann tú taitneamh in íobairtagus an loiscíobairt a dhéanfainn ní ghlacfá.

19. M'íobairtse, a Dhia, an croí aithríoch;ní eiteoidh tú, a Dhia, croí brúite uiríseal.

20. Bí fial le Síón, as ucht do mhaitheasa, a Thiarna,ionas go dtógfaí ballaí Iarúsailéim as an nua.

21. Glacfaidh tú ansin le híobairtí na fíréantachta,le hofrálacha agus le híobairtí uileloiscthe:ansin ofrálfar mairt chugat ar d'altóir.