Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí a Iarraidh Treorú Dé

1. Do stiúrthóir an chóir. Le gaothuirlisí. Salm le Dáiví.

1 Do stiúrthóir an chóir. Le gaothuirlisí. Salm le Dáiví.

2. Tabhair cluas do mo bhriathar, a Thiarna,agus éist le m'osna.

3. Claon chun glór mo ghuí,a Rí liom is a Dhia!

4. Óir is chugatsa a chuirim m'urnaí, a Thiarna;éisteann tú liom ar maidin.Ag faire is ag feitheamh dom ar maidin,cuirim chugat mo ghuí.

5. Ní Dia tú lenarb áil an urchóid:ní mhaireann an t‑olc leat.

6. Ní sheasfaidh an scaothaire an fódos comhair do shúl.

7. Is gráin leat lucht oibrithe an oilc;scriosann tú lucht éithigh.Is fuath leis an Tiarna an fear fuilteachagus an cealgaire claon.

8. Rachadsa cheana i do theachsatrí líonmhaire do thrócaire;cromfaidh mé i do theampall naofale heagla romhat, a Thiarna.

9. Treoraigh mé a Thiarna, i d'fhíréantachtmar gheall ar mo naimhde;réitigh do shlí romham.

10. Níl an fhírinne le fáil ina mbéal;tá cealg ina gcroí.Is uaigh ar leathadh a gcraos;is mealltach a dteanga.

11. Agair do bhreithiúnas orthu, a Thiarna;go dteipe ar a mbearta;cuir an ruaig orthu de dheasca a gciontaóir d'éirigh siad i d'éadan.

12. Bíodh áthas ar chách a ritheann chugat;gairdídís go brách;caomhnaigh an dream lenarb áil d'ainmchun go ndéana siad gairdeas ionat.

13. Óir beannóidh tú an fíréan, a Thiarna;beidh do chineáltas amhail sciath ina thimpeall.