Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 109 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví. 1 A Dhia, dá dtugaim moladh ná bí i do thost,

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví.

2. óir tá béal na n‑éagráifeach agus na bhfealltachar leathadh i m'aghaidh.

3. Labhraíonn siad liom i mbriathra éithigh,timpeallaíonn siad mé le briathra an fhuatha;tugann siad fúm gan fáth.

4. I ndíol mo ghrá dóibh bíonn siad do mo chúiseamh;ach bímse ag guí.

5. Díolann siad liom an t‑olc in aghaidh na maitheasa,an fuath in aghaidh an ghrá.

6. Gríosaigh fear na hurchóide ina choinne;agus seasadh an cúisitheoir ar a dheis.

7. Nuair a thugtar breith air go ndéantar a dhaoradh;agus go raibh a achainí in aistear.

8. Gura tearc iad laethanta a shaoil;agus go nglaca neach eile a chúram.

9. Go raibh a chlann ina ndílleachtaí gan athair;agus go bhfágtar a bhean chéile ina baintreach.

10. Go raibh a chlann ina lucht fáin ag iarraidh déirce;agus go bhfágtar iad gan teach gan treabhchas.

11. Go bhfaighe fear an ghaimbín a bhfuil aige;agus go mille strainséirí toradh a shaothair.

12. Ná raibh neach ann chun gar a dhéanamh dóná chun trua a ghlacadh dá dhílleachtaí.

13. Go ndéantar a shliocht a mhilleadh,agus a shloinne a scriosadh in aon ghlúin amháin.

14. Cuimhníodh an Tiarna ar urchóid a aithreachaagus nár scriostar peaca a mháthar amach.

15. Go raibh siad i bhfianaise an Tiarna de shíor;go staithe sé a gcuimhne ó fhréamh as an talamh.

16. Toisc nárbh áil leis trócaire a dhéanamhach go ndearna géarleanúint go bás ar an ainniseoir agus an dearóil,agus gur mharaigh sé fear an chroí chráite.

17. An mhallacht ina raibh a dhúil go dtaga sí anuas air;gura fada uaidh an bheannacht nárbh áil leis.

18. Go raibh sé gléasta i mallachtaí mar a bheadh in éadach;go dté siad isteach ina bhaill bheatha amhail uisceagus isteach ina chnámha amhail ola.

19. Go raibh siad mar chulaith á chlúdach,mar chrios a bheadh á chrioslú de shíor.

20. Gurab amhlaidh a roinnfidh an Tiarna le lucht mo chúisithe,agus leis an dream a dhéanann béadán ar m'anam.

21. Bí i do thaca agam, a Thiarna Dia, as ucht d'ainm;agus fóir orm le feabhas do bhuanghrá.

22. Óir táimse go dearóil dealbh;agus tá mo chroí á chrá istigh ionam.

23. Leáim as mar scáil fhada an tráthnónascuabtar chun siúil mé mar an lócaiste.

24. Tá mo ghlúine ag imeacht uaim le troscadh;agus mo cholainn á snoí agus á caitheamh.

25. Ráinig mé i m'ábhar scige ag gach aon neach;agus bíonn a bhfeiceann mé ag croitheadh a gceann.

26. Cabhraigh liom, a Thiarna, a Dhia liom;saor mé de réir do bhuanghrá.

27. Bíodh a fhios acu gurb í seo do lámhsa,gur tusa, a Thiarna, a rinne é seo.

28. Mallachtaídís! ach bíse dár mbeannachadh;go ndéantar mo naimhde a náiriúagus go ndéana do ghiolla gairdeas.

29. Go n‑éadaítear lucht mo chúisithe i dtarcaisne;agus go gclúdaítear iad le náire mar le fallaing.

30. Gabhfaidh mé buíochas leis an Tiarna os ard;tabharfaidh mé moladh dó i measc an tslua.

31. Óir bhí sé ina sheasamh ar dheasláimh an bhochtáinlena shábháil ó lucht a dhaortha.