Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 30 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Buíochas le Dia as ucht an Salmaí -- a Tharrtháil ón mBás

1. Salm. Amhrán le canadh ar Fhéile Thiomnú an Teampaill. Le Dáiví.

1 Salm. Amhrán le canadh ar Fhéile Thiomnú an Teampaill. Le Dáiví.

2. Molfaidh mé thú, a Thiarna, de bhrí gur shaor tú méagus nár lig tú do m'eascairde bheith ag maíomh orm le mórtas.

3. D'iarr mé cunamh ort, a Thiarna,agus rinne tú mo leigheas, a Dhia.

4. Thug tú m'anam as an uaigh, a Thiarna,shaor tú mé ón dream a ghabhann síos sa pholl.

5. A naomha an Tiarna, tugaigí moladh dó,gabhaigí buíochas lena ainm naofa.

6. Ní mhaireann a fhearg ach móimint na huaire;ach maireann a chineáltas ó aois go bás.Bítear ag gol san oíche agus ag gáire ar maidin.

7. Is é a dúirt mé trí mhéid mo mhuiníne:“Ní dhéanfar mo shuaitheadh go brách.”

8. Bhunaigh do ghrásta, a Thiarna, mar dhaingean sléibhe mé,ach cheil tú do ghnúis orm gur fágadh faoi scéin mé.

9. Is ortsa, a Thiarna, a ghlaoigh mé,chun Dé a chuir mé m'achainí.“Cén tairbhe mo bhás má ghabhaim sa pholl?

10. An molfaidh an deannach thú: an bhfoilseoidh sé do dhílse?”

11. Éist, a Thiarna, go trócaireach;tar, a Thiarna, i gcabhair orm.

12. Rinne tú rince de mo chaoineadh dom, a Thiarna;bhain tú díom mo rónéadach agus chrioslaigh tú le háthas mé,

13. i dtreo go seinnfidh m'anam do mholtaí gan staonadh.A Thiarna, a Dhia liom, molfaidh mé go brách thú.