Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 77 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Súil Siar

1. Don stiúrthóir. Dé réir Iduthun. Salm Ásáf.

1 Don stiúrthóir. Dé réir Iduthun. Salm Ásáf.

2. Glaoim ar Dhia os ard;glaoim os ard i dtreo go n‑éistfidh sé.

3. Lorgaim an Tiarna in am mo bhuartha;Sínim mo lámha chuige gan sos ar feadh na hoíche,agus diúltaíonn m'anam don sólás.

4. Ligim osnadh is mé ag smaoineamh ar Dhia;ar mo mharana dom is lag liom mo mheanma. Selah

5. Baineann tú codladh na hoíche de mo shúile;ní fhéadaim labhairt le méad mo bhuartha.

6. Smaoiním ar na laethanta a d'imigh;is cuimhin liom na blianta fadó.

7. Déanaim machnamh i mo chroí de shiúl oíche;scrúdaím mé féin ó spiorad.

8. An dtabharfaidh an Tiarna tarcaisne dúinn i gcónaí;an ea nach mbeidh sé bámhar linn feasta?

9. An bhfuil deireadh go deo lena ghrá dúinn;an bhfuil a ghealltanas gan bhrí go brách?

10. Ar thug Dia a thrua i ndíchuimhne;ar bhuaigh an fhearg ar an taise aige? Selah

11. Dúirt mé: “Is é mo laigea mheas gur chlaochlaigh deaslámh an Té is Airde.”

12. Bím ag cuimhneamh ar oibreacha an Tiarna;ar na hiontais a rinne tú fadó.

13. Bím ag smaoineamh ar do ghníomhartha go léir;déanaim machnamh ar d'éachtaí móra.

14. Is naofa do shlí, a Thiarna;cén Dia atá chomh mór lenár nDia-na?

15. Is tú an Dia a dhéanann éachtaí;thaispeáin tú do chumhacht do na ciníocha.

16. Le do chuisle do cheannaigh tú do phobal;clann Iacóib agus fós clann Iósaef. Selah

17. Thug na huiscí dá n‑aire thú, a Dhia;Thug siad dá n‑aire thú agus ghlac siad eagla,agus chrith na duibheagáin le barr sceimhle.

18. Bhí na scamaill ag stealladh uisce anuas;bhí na spéartha ag caitheamh toirní go torannach;agus do shaigheada ag scinneadh de gach leith dínn.

19. Bhí do thoirneach ag tormáil mórthimpeallagus do splancacha ag soilsiú an tsaoil.Corraíodh an talamh agus chrith sé.

20. Bhí do shlí ar fud na farraigeagus do chosáin sna huiscí mórabíodh nach raibh lorg do chos le feiceáil.

21. Sheol tú do phobal mar thréadle láimh Mhaois agus Árón.