Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 68 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Caithréim agus Bua

1. Do stiúrthóir an chóir. Salm Dháiví. Amhrán.

1 Do stiúrthóir an chóir. Salm Dháiví. Amhrán.

2. Éireoidh Dia agus scaipfear a naimhdeagus teithfidh as a láthair an dream a thugann fuath dó.

3. Mar a scaiptear an deatach is amhlaidh a scaipfear iad;mar chéir a leátar i láthair na tinerachaidh na peacaigh ar neamhní i bhfianaise Dé.

4. Ach beidh áthas ar na fíréin i bhfianaise Dé,déanfaidh siad gairdeas go meidhreach meanmnach.

5. Canaigí amhrán do Dhia agus seinnigí dá ainm,déanaigí slí don té atá ag marcaíocht ar na néalta;gairdigí don Tiarna, déanaigí lúcháir ina láthair.

6. Athair na ndílleachtaí agus caomhnóir na mbaintreach;is é sin Dia ina áras naofa.

7. Is é Dia a thugann teallach don aonarán uaigneach;seolann sé na braighdeanaigh chun saoirse agus sonais,ach fágann sé lucht ceannairce i dtalamh gan uisce.

8. A Dhia, nuair a ghabh tú roimh do phobal amach,nuair a thriall tú tríd an bhfásach bhí an talamh ar crith. Selah

9. Bhí néalta neimhe ag díle báistí i bhfianaise Dé -i bhfianaise Dé is Dia do Iosrael.

10. D'fhear tú flúirse fearthainne, a Dhia, ar d'oidhreacht;thug tú beatha do do phobal agus iad ar an ngorta.

11. Is ann a lonnaigh do phobal de bharr do chineáltaismar a ndearna tú soláthar, a Dhia, do lucht an ghátair.

12. Tugann an Tiarna an briathar uaidh;is líonmhar an slua iad lucht inste dea-scéala:

13. “Cuirtear ruaig is raon maidhme ar ríthe na sluaiteagus tá an bhantracht sa bhaile ag roinnt na creiche.

14. Bíodh go bhfuil sibhse in bhur luí i measc chróite na gcaorachtá sciatháin an choilm arna gclúdach le hairgeadagus a chleití ag drithliú le ruithne an óir,

15. San uair a scaip an tUilechumhachtach na rítheagus leag sé ar lár iad mar shneachta ar Shalmón.”

16. Is maorga na sléibhte iad sléibhte Bháiseán;is sléibhte beannacha iad sléibhte Bháiseán.

17. Cad fáth a bhfuil éad oraibh, a shléibhte beannacha,ag féachaint ar an sliabh daoibh a thogh Dia mar áras?Is ann a bheidh an Tiarna ina chónaí go brách.

18. Tá na mílte agus na mílte de charbaid Dé ann;tháinig an Tiarna ó Shíonái chun an ionaid naofa.

19. Ghabh tú in airde agus braighdeanaigh mar aon leatagus ghlac tú le tíolacthaí ó dhaoine, a Thiarna -fiú amháin ó lucht ceannairce i d'áras, a Dhia.

20. Moladh leis an Tiarna ó lá go chéile,an Dia a thugann taca dúinn; is é ar slánaitheoir é. Selah

21. Dia a thugann tarrtháil orainn an Dia seo againne;tugann an Tiarna ár nDia doras éalaithe ón mbás dúinn.

22. Déanfaidh Dia go dearfa cloigeann a naimhde a bhascadh;baithis mhongach an té a chéimníonn gan staonadh ina chionta.

23. Is é a dúirt an Tiarna: tabharfaidh mé ar ais ó Bháiseán iad;tabharfaidh mé ar ais iad ó dhuibheagáin na mara,

24. chun go dtomfaidh tú do chosa i bhfuil do naimhdeagus go mbeidh a gcuid féin díobh ag teangacha do mhadraí.

25. Feictear do mhórshiúlta sollúnta, a Dhia;mórshiúlta mo Dhé agus mo Rí san ionad naofa;

26. na cantairí i dtús an tslua, na cruitirí ar deireadh,na cailíní ina lár istigh ag seinm ar thiompáin.

27. Molaigí an Tiarna i gcomhthionóil shollúnta;molaigí bhur nDia, a shliocht chlann Iosrael.

28. Siúd é Biniáimin an té is óige i dtosach an tsluaagus siúd iad flatha Iúdá ag gluaiseacht ina sluaite;mar aon le flatha Zabúlun agus flatha Naftáilí.

29. Cruinnigh do chumhacht, a Dhia, nocht dúinn do neart,an chumhacht sin a d'oibrigh tú a Dhia, ar ár son.

30. As ucht do theampaill in Iarúsailéim in airde,bíonn mórán ríthe ag tabhairt tíolacthaí chugat.

31. Bí ag bagairt ar ainmhithe allta na ngiolcach,táinte na dtarbh agus laonna na gciníocha;sléachtaidís go humhal duit le bronntanais airgid;cuir scaipeadh ar na ciníocha a bhfuil a ndúil sa chogadh.

32. Tiocfaidh na flatha ag triall ort ón Éigiptagus sínfidh an Aetóip a lámha chun Dé.

33. Canaigí do Dhia, a ríochtaí na cruinne,seinnigí moladh ar an gcláirseach don Tiarna Selah

34. atá ina shuí ar néalta neimhe os ar gcionn in airde;ardaíonn sé a ghlór agus is cumasach an glór é.

35. Tagaigí agus admhaígí mórchumhacht Déa bhfuil ceannas aige ar Iosrael agus cumhacht sna spéartha. 35 Is ineaglaithe Dia Iosrael ina shanctóir naofa;is é a thugann neart agus cumhacht dá phobal.Moladh le Dia!