Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 94 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Dia an Díolaí

1. A Thiarna Dia, is leatsa an díoltas;a Dhia, a dhíoltasaí, bí do do thaispeáint féin dúinn.

2. Éirigh! tabhair breithiúnas ar an talamh;tabhair a ndíol do lucht an díomais.

3. Cá fhad a mhaífidh na héagráifigh, a Thiarna;cá fhad a mhaífidh siad a mbua?

4. Ag gaotaireacht dóibh is ag labhairt go díomasach,bíonn na hainbheartaigh ag maíomh go mórtasach.

5. Gabhann siad de chosa i do phobal, a Thiarna,agus déanann siad d'oidhreacht a chiapadh.

6. Maraíonn siad an bhaintreach is an strainséir,agus tugann siad ár an dílleachta.

7. Agus deir siad: “Ní fheiceann an Tiarna é;ní thugann Dia Iacóib dá aire é.”

8. Bíodh tuiscint agaibh, a lucht na díchéille;a phleidhcí an phobail, bíodh ciall agaibh!

9. An té a chruthaigh an chluas, an ea nach gcluinfidh sé?agus an té a chum an tsúil, an ea nach bhfeicfidh sé?

10. An té a smachtaíonn na náisiúin nach n‑agróidh sé?an té a theagascann na daoine, nach mbeidh eolas aige?

11. Is eol don Tiarna smaointe an duine;is eol dó nach bhfuil iontu ach puth anála.

12. Is méanar don té a gcuireann tú smacht air, a Thiarna;an té dá dtugann tú teagasc faoi do dhlí.

13. Tugann tú faoiseamh dó in aimsir a thrioblóide,nó go dtochlaítear clais don urchóideach.

14. Óir ní thréigfidh an Tiarna a phobal;ní thabharfaidh sé droim láimhe lena oidhreacht,

15. nó go mbéarfar breithiúnas de réir an chirt;agus go leanfaidh lucht an chroí dhírigh go léir é.

16. Cé sheasfaidh liom in aghaidh na n‑ainbheartachdo mo chosaint ar lucht déanta an oilc?

17. Murach an Tiarna a theacht i gcabhair orm,ní fada go mbeadh m'anam ag lonnú i log an chiúnais.

18. Nuair a shílim go bhfuil mo chosa ag imeacht uaim,is é do bhuanghrá, a Thiarna, a choinníonn i mo sheasamh mé.

19. Nuair is líonmhar iad buarthaí mo chroí,cuireann do shóláis aoibhneas ar m'anam.

20. An mbeidh cúirt na gcoirpeach i gcomhar leat,an dream a chuireann clóca an dlí ar an mioscais?

21. Tugann siad fogha faoi anam an fhíréin,agus daorann siad an neamhchiontach chun báis.

22. Bíodh acu! sé an Tiarna mo dhaingeanagus sé Dia carraig mo dhídine.

23. Tabharfaidh sé a n‑urchóid sa mhullach orthu,agus scriosfaidh iad lena mailís féin;millfidh an Tiarna ár nDia iad.