Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 74 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Scrios an tSanctóra

1. Mascil Ásáf. 1 Cad fáth ar chaith tú uait go brách sinn, a Dhia?Cad fáth foréigean feirge ort in aghaidh chaoirigh do pháirce?

1 Mascil Ásáf.

2. Cuimhnigh ar do chomhthionól a bhunaigh tú fadó;ar an gcine a cheannaigh tú mar oidhreacht duit féin,ar Shliabh Shíón mar a ndearna tú áras do chónaithe.

3. Tabhair d'aghaidh ar na fothracha a scriosadh ar fad,ar an dochar a rinne an namhaid san ionad naofa.

4. Tá do naimhde ag búiríl i lár do thionóilagus chuir siad a meirgí mar chraobh choscair in airde.

5. Is cosúil iad le coillteoirí ag beartú a mbiailí;

6. tuairgníonn siad le tuanna adhmad snoite na ndoirseagus déanann siad sceanairt díobh le casúir is le ceapoird.

7. Chuir siad do shanctóir faoi bharr dearglasrach.Thruailligh siad agus leag d'áit chónaithe go húir.

8. Dúirt siad ina gcroí istigh: “Scriosaimis ar fad iad;cuirimis trí thine a bhfuil de scrínte Dé sa tír.”

9. Ní fheicimid ár gcomharthaí, níl fáidh ann feastaná níl aon neach inár measc arb eol dó cá fhad.

10. Cá fhad a bheidh an t‑eascara go tarcaisneach, a Dhia;an dtabharfaidh an namhaid masla do d'ainm go brách?

11. Cad fáth a n‑iompaíonn tú do lámh uainn, a Thiarna?Cad fáth a bhfolaíonn tú do dheaslámh i do bhrollach?

12. Is é Dia mo Rí leis na cianta cairbreacha;an té a dhéanann slánú i lár an talaimh.

13. Is tú a scoilt an mhuir le do chumhachtagus a bhris ina mbloghanna cinn na n‑arrachtach san uisce.

14. Is tú a rinne conamar de chinn an Leiviatangur thug tú ina bhia é do ainmhithe allta an fhásaigh.

15. Is tú a chuir foinsí agus caisí ag brúchtaíl;is tú a dhiúg na haibhneacha tuilte.

16. Is leat an lá agus is leat an oíche;is tú a shocraigh an ghrian is an ghealach.

17. Is tú a chinn críocha uile na cruinne;is tú a dhealbhaigh an samhradh is an geimhreadh.

18. Cuimhnigh, a Thiarna, ar an namhaid fonóideach;tugann pobal gan chiall tarcaisne do d'ainm.

19. Ná tabhair anam do choilm don bhadhbh, a Thiarna;ná déan dearmad go deo ar anam na mbocht.

20. Tabhair aire do do chonradh óir is lomlán d'éigeanuaimheanna agus diamhra uile na tíre.

21. Ná lig don té faoi leatrom filleadh faoi náire;go raibh an dealbh agus an daibhir ag tabhairt moladh do d'ainm.

22. Éirigh, a Dhia, agus tagair do chúis;cuimhnigh mar a mhaslaíonn an t‑éagráifeach gach lá thú.

23. Ná tabhair i ndíchuimhne callán do naimhdeagus glamaíl d'eascairde ag méadú de shíor.