Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 38 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí Aithrígh le linn Tinnis

1. Salm Dháiví. Mar chuimhneachán.

1 Salm Dháiví. Mar chuimhneachán.

2. A Thiarna, ná lochtaigh mé i d'fhearg;ná déan mo smachtú i do chuthach.

3. Tá do shaigheada greamaithe go domhain ionamagus tháinig do lámh anuas orm.

4. Ní slán do mo cholainn de dheasca d'fheirgeníl folláine i mo chnámha de thoisc mo pheaca.

5. Óir d'éirigh mo chionta os mo chionnagus luíonn siad ina n‑ualach róthrom orm.

6. Tá mo chréachta ina mbracha is boladh bréan uathude dheasca mo dhíchéille féin.

7. Tá mé crom; tá mé craptha go dearfa;triallaim timpeall go dobrónach ar feadh an lae.

8. Tá mo leasracha arna líonadh d'othras,níl folláine ar bith i mo cholainn.

9. Tá mé traochta; tá mé brúite as cuimse,is mé ag cneadaíl le céasadh mo chroí.

10. Is feas duit, a Thiarna, mo mhianta,níor ceileadh ort m'osnaí ach oiread.

11. Tá mo chroí ag preabadh; d'imigh mo neart uaim,agus tá solas mo shúl tar éis teip orm.

12. Seachnaíonn mo chomhluadar is mo chairde mé,agus fanann mo ghaolta i bhfad uaim,mar gheall ar mo chréachtaí.

13. An dream ar a bhfuil fonn mo mharaithe cuireann siad ribe romham -an dream a iarrann mo dhochar agus mo mhilleadh,beartaíonn siad feall i mo choinne ar feadh an lae.

14. Is cosúil mé le bodhrán nach gcluineannle balbhán nach n‑osclaíonn a bhéal;

15. amhail duine nach gcluineann dada ar bith‘s nach bhfuil oiread agus focal ina phluc aige.

16. Óir is ionat atá mo dhóchas, a Thiarna,is tú a thabharfaidh freagra, a Dhia liom.

17. Óir deirim: “An dream a bhíonn ag maíomh orman uair a shleamhnaíonn mo chos uaim,nár dhéana siad gairdeas mar gheall orm.”

18. Óir táimse ar tí titim faoi láthair;bíonn mo bhrón as mo chomhair de ghnáth.

19. Admhaím mo chion is mo pheaca;is buartha go fíor mé dá dheasca.

20. Is cumhachtach iad mo naimhde gan ábharagus is líonmhar lucht m'fhuatha gan fáth,

21. a thugann an t‑olc uathu i gcúiteamh na maitheagus a chuireann i m'aghaidh toisc go leanaim den mhaith.

22. Ná tréig mé, a Thiarna, a Dhia liom!ná bíse i bhfad uaim choíche!

23. Brostaigh, a Dhia, chun mo chúnaimh,a Thiarna, is tú mo shlanú.