Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 26 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí an Duine Neamhurchóidigh

1. Le Dáiví. 1 Tabhair breithiúnas ar mo shon, a Thiarna,óir shiúil mé ar shlí an ionracais,agus bhí mo dhóchas sa Tiarna gan staonadh.

1 Le Dáiví.

2. Déan mo phromhadh, a Thiarna, agus mo thástáil;scrúdaigh m'áranna agus mo chroí;

3. Óir bíonn do bhuanghrá os comhair mo shúl,agus bím ag siúl de réir d'fhírinne.

4. Ní bhím i bhfochair lucht éithighná ní ghabhaim i gcomhluadar na gcluanairí.

5. Is gráin liom tionól na n‑urchóideach,agus ní shuím i bhfarradh na n‑éagráifeach.

6. Ním mo lámha san ionracas, a Thiarna,agus gabhaim mórthimpeall d'altóra.

7. Bíonn altú buíochais á chanadh agam,agus d'éachtaí go léir á n‑aithris agam.

8. Thug mé taitneamh, a Thiarna, do d'áras,don áit a gcónaíonn do ghlóir.

9. Ná sciob mé chun siúil leis na peacaighná m'anam le lucht doirte fola;

10. Is dream iad a mbíonn an urchóid ina lámha acu,agus is lomlán a ndeaslámh de bhreabanna.

11. Ach caithimse mo shaol go hionraic:fuascail mé agus nocht dom do thrócaire.

12. Tá mo chosa ina seasamh ar an réidh;molfaidh mé an Tiarna sna tionóil.