Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 45 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Amhrán Bainise don Rí

1. Do stiúrthóir an chóir. Le fonn an cheadail “Na lilí...”. Mascil chlann Chorach. Amhrán grá.

1 Do stiúrthóir an chóir. Le fonn an cheadail “Na lilí...”. Mascil chlann Chorach. Amhrán grá.

2. Tá mo chroí á chorraí ag téama sáruasal.Tá mé ag aithris mo dháin i láthair an rí;ní luaithe lámh an scríobhaí ná líofacht mo theanga.

3. Is tú an té is áille den Ádhamhchlann go huileagus doirteadh an grásta amach ar do bheolatoisc gur bheannaigh do Dhia go brách is go deo thú.

4. Déan do chlaíomh a chrochadh ar do cheathrú, a churaidh:faoi mhaise agus gradam gabh amach go caithréimeachar son focal na fírinne, an chreidimh is an chirt.

5. [Teann do bhogha] le do dheasláimh chumasach.

6. Is géar iad do shaigheada; tá na ciníocha faoi chois agat.Tá naimhde an rí ar díth a meanman.

7. Beidh do chathaoir ann, a Dhia, go brách is choíche;ríshlat an chirt is ea ríshlat do ríochta.

8. Is geal leat an fhíréantacht, is gráin leat an mhioscais.Is uime sin a rinne Dia - do Dhia féin - thú a ungadhle hola an áthais thar lucht uile do chaidrimh.

9. Leathann cumhracht an mhiorra agus an aló trí d'éadaí;seinntear ceol ar an gcláirseach duit ó árais eabhartha.

10. Tá iníonacha ríthe i measc do bhan coimhdeachta,agus an bhanríon ar do dheis faoi ór as Óifír.

11. Claon chugam do chluas, a iníon, agus éist liom;cuir cuimhne do mhuintire féin uait agus teaghlach d'athar.

12. Óir tabharfaidh an rí grá is taitneamh do d'áilleacht;eisean do Thiarna, agus umhlaigh thú féin dó.

13. Tiocfaidh muintir na Tuíre le tabhartais chugat‘s beidh lucht rachmais an phobail ag iarraidh do pháirte.

14. Tá iníon an rí gléasta le róbaí órmhaisithe,

15. agus seoltar chun an rí í faoi éadaí ildathacha.Seoltar dá héis chuige a maighdeana coimhdeachta.

16. Déantar a dtionlacan le háthas is gairdeasnuair a ghabhann siad isteach in áras an rí.

17. In ionad do shinsear beidh clann mhac de do chuid féin agat;ceapfaidh tú ina bhflatha iad ar fud chríocha na cruinne.

18. Beidh cuimhne ar d'ainm go brách de bharr an dáin seoagus molfaidh na ciníocha thú go brách na breithe.